Archive for diciembre 29th, 2014

29 Dic

Cum pui temelie solidă caracterului?

Amănuntele oricărei întreprinderi sunt nesigure şi se tot schimbă până când n-o începi; iar după ce ai purces s-o împlineşti, s-a terminat cu feluritele planuri şi închipuiri, întocmai la fel e şi cu regulile duhovniceşti: până ce nu le-ai împlinit, sunt parcă străine, exterioare şi lipsite de consistenţă; iar după ce le împlineşti, îşi fac […]

29 Dic

Regele Irod și uciderea pruncilor

Sfântul Grigorie de Nyssa Nașterea Domnului. Regele Irod și uciderea pruncilor 29 December 2014 Dar să înălţăm privirile către minunile cereşti! Căci iată, nu numai prorocii şi îngerii ne binevestesc această bucurie, ci şi cerurile propovăduiesc prin minunile lor slava Evangheliei! Hristos a răsărit nouă din Iuda (Evr. 7, 14), precum spune Apostolul, dar iudeul […]