Archive for diciembre 16th, 2014

16 Dic

Vifleeme gătește-te…

16 Dic

Ca să vină Hristos în inimă, trebuie să-L iubim

Să ţintiţi întotdeauna către slava lui Dumnezeu. Ce v-am spus despre privighetoare? Ea cântă fără să fie văzută de nimeni. Aşa să fiţi, dezinteresaţi. Să vă dăruiţi slăvirii lui Dumnezeu în taină.   Mintea este cea care cugetă. Inima nu cugetă. Să aveţi mintea la Dumnezeu, şi inima saltă de bucurie de la sine. Se […]

16 Dic

Taină străină văd…

Taina Întrupării Fiului Lui Dumnezeu rămâne un mister pentru mintea omului, care teologhisește și Îl laudă pe Dumnezeu în imnuri. Un imn care exprimă uimirea și surprinderea față de acest eveniment nemaiîntâlnit este și cântarea a IX-a a Catavasiilor Nașterii Domnului: ,,Mărește, suflete al meu, pe cea mai cinstită și mai preamărită decât oștile cele de sus. Taină […]