Archive for diciembre, 2014

31 Dic

Femeia adevărată

Bărbatul este recunoscut unanim ca fiind superior femeii. Această recunoaştere a lăsat peste ochii noştri o perdea care ne opreşte să vedem ceea ce este esenţial femeii, înşuşirile sale de căpetenie. Cine nu a văzut o femeie aplecându-se ca o mângâiere peste oamenii nimănui? Cine nu a văzut-o mângâind un cap de copil sau săturând […]

31 Dic

Darul lacrimilor

Un mare bandit, după ce a trăit o viaţă de nelegiuiri, şi-a luat îndemnul să se pocăiască. A mers, prin urmare, la un pustnic şi i-a spus gândul său. Pustnicul l-a sfătuit: – Ia un butoi mare, fără fund, şi umple-l cu apă şi când va fi butoiul plin, să ştii că Dumnezeu te-a iertat. […]

31 Dic

Fotografia ultimei zi a anului 2014!

31 Dic

Înțelepciunea cuvântului…

„Lăsând la o parte supărarea pentru cele ce ne lipsesc, să ne învățăm a-I mulțumi lui Dumnezeu pentru cele ce avem.”   Nimeni dintre noi, dacă vrea să fie socotit înțelept, să nu uite să mulțumească pentru tot ce i se întâmplă în viață. Însă cei mai mulți dintre oameni fac precum cei nemulțumitori: disprețuiesc […]

31 Dic

Mare este milostivirea lui Dumnezeu

Cine ar putea să Te cunoască, dacă Tu, Cel Milostiv, n-ai binevoi să Te descoperi sufletului?   Tu eşti bun, Doamne. Mulţumesc milostivirii Tale: Tu ai revărsat peste mine Duhul Tău cel Sfânt şi mi-ai dat să gust iubirea Ta pentru mine, care sunt un păcătos atât de mare, şi sufletul meu se avântă spre […]

30 Dic

Program liturgic, final de decembrie

PROGRAM LITURGIC 25 decembrie 2014 – 1 ianuarie 2015  ,,Mărește, suflete al meu, pe cea mai cinstită și mai preamărită decât oștile cele de sus. Taină străină văd, și preaslăvită, cer fiind peștera, scaun de heruvimi Fecioara, ieslea sălășluire în care s-a culcat Cel neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe Care, lăudându-l, Îl slăvim”.  Joi, 25 decembrie […]

30 Dic

Fotografia zilei

www.cezarmachidon.com

30 Dic

Ieși în față sau rămâi în umbră?

Modestia este o formă anevoie de împlinit a binelui. Omul ce se gândeşte cu încordare cum să nu rămână mai prejos de altul şi cum să ajun­gă mai presus de altul nu e în stare de efort constructiv, şi cu atât mai mult de cel suprem, du­hovnicesc. Lucrul acesta este poate valabil şi în privinţa […]

29 Dic

Cum pui temelie solidă caracterului?

Amănuntele oricărei întreprinderi sunt nesigure şi se tot schimbă până când n-o începi; iar după ce ai purces s-o împlineşti, s-a terminat cu feluritele planuri şi închipuiri, întocmai la fel e şi cu regulile duhovniceşti: până ce nu le-ai împlinit, sunt parcă străine, exterioare şi lipsite de consistenţă; iar după ce le împlineşti, îşi fac […]

29 Dic

Regele Irod și uciderea pruncilor

Sfântul Grigorie de Nyssa Nașterea Domnului. Regele Irod și uciderea pruncilor 29 December 2014 Dar să înălţăm privirile către minunile cereşti! Căci iată, nu numai prorocii şi îngerii ne binevestesc această bucurie, ci şi cerurile propovăduiesc prin minunile lor slava Evangheliei! Hristos a răsărit nouă din Iuda (Evr. 7, 14), precum spune Apostolul, dar iudeul […]