Archive for marzo 19th, 2013

19 Mar

Privegheați în toată vremea…

DESPRE POSTUL BINEPLĂCUT DOMNULUI ÎN CARTEA PROOROCULUI ISAIA: "NU ŞTIŢI VOI POSTUL CARE ÎMI PLACE?"   Capitolul 58 1.    Strigă din toate puterile şi nu te opri, dă drumul glasului să sune ca o trâmbiţă, vesteşte poporului Meu păcatele sale şi casei lui Iacov fărădelegile sale. 2.    În fiecare zi Mă caută, pentru că ei […]

19 Mar

Ai Domnului suntem…

Cel ce mănâncă să nu dispreţuiască pe cel ce nu mănâncă; iar cel ce nu mănâncă să nu osândească pe cel ce mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine eşti tu, ca să judeci pe sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade. Dar va sta, căci Domnul are putere ca să-l facă să stea. Unul […]

19 Mar

Iconografie bizantină

19 Mar

Pictură medievală

Giotto(1266-1337,Florence)