Archive for marzo 14th, 2013

14 Mar

Mărgăritarul de înțelepciune…

                      Dorinţa de răzbunare aduce nefericire Crezi că te răzbuni asupra aproapelui dar te chinuieşti pe tine însuţi. Te dai în braţele pornirii ca unui călău lăuntric care te împresură din toate părţile; şi-ţi sfâşii liniştea. Ce poate fi mai nefericit decât un om mereu […]

14 Mar

Fotografia serii…

14 Mar

Fotografia dimineții…

14 Mar

PSALTICĂ

httpv://www.youtube.com/watch?v=8S5wfv5JDRg httpv://www.youtube.com/watch?v=AtiTtRuo7ps httpv://www.youtube.com/watch?v=MDVU_rfQvls httpv://www.youtube.com/watch?v=BbpS33I5i-k httpv://www.youtube.com/watch?v=w5qk0Rh1aWA httpv://www.youtube.com/watch?v=D3peJcLMrV8

14 Mar

Evanghelia zilei

Ev. Luca 23, 1-34, 44-56 În vremea aceea căpeteniile preoţilor, cărturarii şi bătrânii poporului au adus pa Iisus la Pilat. Şi au început să-L pârască, zicând: pe acesta L-am aflat răzvrătind neamul nostru şi oprind să dăm dajdie Cezarului, zicând că El este Hristos, împărat. Pilat L-a întrebat, zicând: eşti Tu împăratul iudeilor? Iar Dânsul, […]