15 Jul

Duminica Icoanelor Împărătești!

Icoanele împărătești au sosit acasă. Au sosit în sfârșit acasă, la Girona, în biserica Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul și a Sf. Ierarh Grigorie Palama.

A fost un drum lung, sinuos, a fost un drum cu ispite? Am putea să zicem și să credem ca da. Căci așteptarea a fost îndelungată. De aproape 4 ani căutam iconarul potrivit sau, mai bine zis, rânduit de Domnul. Căci dacă am fost tentați sa alegem noi un iconar sau altul, se pare că voia Domnului și a sfinților ocrotitori de la Girona a fost alta. Și așteptarea nu a fost în deșert.

La începutul Postului Mare dădeam în lucru cele 18 icoane – 6 icoane împărătești și 12 icoane cu Sfintii Apostoli. Și am ales ca această lucrare, deloc ușoara, deloc simplă, deloc fără sacrificii, să fie îndeplinită și desăvârșită de doi frați gemeni. Am ales iconari pe frații Cezar-Gabriel și Romeo-Mihail Udrea. Pentru noi la acea vreme cunoscuți doar prin câteva icoane realizate de dânșii, icoane descoperite într-o conjunctură, credem noi, tot cu voia Domnului.

Sâmbătă 12 iulie soseau în biserică primele icoane, cele 6 icoane împărătești împreună cu iconarii Udrea. Bucuria nu poate fi exprimată ușor în cuvinte când fiecare icoană apărea descoperită pentru ochii noștri și era așezată în locașul ei, la catapeteasmă. Chiar dacă pe tot parcursul lucrului la aceste minunate icoane, tinerii iconari ne-au trimis fotografii, altfel este când poți privi cu ochiul liber pictura icoanei.

Iar duminică 13 iulie, o duminică pe care am putea să o numim “Duminica Icoanelor Împărătești”, dimpreună cu credincioșii care s-au nevoit să parcurgă drumul către biserică și Sf. Liturghie, ne-am bucurat și alinat duhovnicește sufletele cu chipurile zugrăvite în icoane. După o îndelungă așteptare, duminică dimineață la Utrenie, în dulceața cântărilor bizantine de la strană, lumina caldă a lumânărilor descoperea pe rând, chipurile bizantine ale Mântuitorului și Maicii Domnului, ale Sfinților Ilie Tesviteanul și Grigorie Palama, ale Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Sf. Ier. Nectarie de la Eghina.

Cum am putea să exprimăm în cuvinte emoția și evlavia manifestate la văzul acestor chipuri zugrăvite de acesști atât de tineri frați iconari cu atâta smerenie și nevoință, cu atâta grijă și detaliu, cu atâta stăruință în a desăvârși cat mai bine lucrarea pentru slava lui Dumnezeu? Cum oare să dăm mărturie că aceste lucruri care pentru unii pot părea doar o simplă dorință de împodobire a bisericii cu încă ceva, cum oare să dăm mărturie că aceste icoane în care elementele pământului: apa și oul, aurul și mineralele culorilor dau naștere la chipurile sfinților?

Ce e frumos și lui Dumnezeu Îi place! Și știm aceasta pentru că Dumnezeu, după ce le-a creat pe toate, de fiecare dată a exclamat întru Sine și a adeverit prin cuvântul puterii Sale și al Adevărului că «toate sunt bune foarte».    

Și nu puțină ne-a fost uimirea când am descoperit încă un dar pe care Dumnezeu a rânduit să-l așeze în inimile iconarilor, și anume darul cântării tradiționale bizantine.

Ce e frumos și lui Dumnezeu Îi place! Muzica tradițională, rânduiala bisericii moștenită de la Sfinții Părinți, icoana bizantină, toate acestea împodobesc și desăvârșesc lucrarea pentru Domnul. Nu în van avem toată această tradiție, nu în van Ortodoxia este acest giuvaer fără de preț al lumii întregi, nu în van Sfinții Părinți au rânduit toate în biserică atât de frumos și atât de bine pentru înduhovnicirea omului însetat de Dumnezeu și mântuire.

Cum să nu te bucuri când găsești tineri care atât de frumos, atât de temeinic îmbină darurile primite de la Dumnezeu, atât de minunat așează lucrarea talanților dăruiți de Dumnezeu și lasă o urmă lumii acesteia pe calea către mântuire.

Dumnezeu este Maestrul prin excelență sși nimeni nu Îl poate egala. Poate fi numită creația lui Dumnezeu artă? Desigur! O Artă a artelor! Poate fi numit Dumnezeu Artist? Desigur! Un Artist desăvârșit! Iar artă se cheamă ceea ce se face din iubire, vocație, jertfă! Și Dumnezeu a creat lumea și pe om din iubire!

Chiar dacă încă mai sunt de finalizat cele 12 icoane ale Sfinților Apostoli, la partea de sus a catapetesmei, încă o dată duminica zilei de 13 iulie o putem numi Duminica Icoanelor Împărătești. Duminica în care încă o dată a fost prăznuit Sf. Arhanghel Gavriil și al cărui nume îl poartă unul din frații iconari, icoanele împărătești s-au descoperit tuturor spre închinare și evlavie. Nimic nu este la voia întâmplării, a hazardului sau a destinului cum cred unii. Totul este rânduit de Domnul. Totul este la voia Sa și la milostivirea Sa nemărginită.

Noi, nevrednicii, aducem multumire și slavă lui Dumnezeu pentru toate câte rânduiește să fie îndeplinite la parohia din Girona! Noi, cei puțini în rugăciune, ne închinăm Sf. Pr. Ilie Tesviteanul și Sf. Ier. Grigorie Palama pentru darurile cu care acoperă sufletele tuturor credincioșilor parohiei noastre!

Aducem multumire tuturor credincioșilor care s-au nevoit și au sacrificat cele materiale pentru a-și aduce prinosul și ajutorul la înfăptuirea acestor minunate icoane!

Și nu în ultimul rând rugăm pe Bunul Dumnezeu să înmulțească harul peste mâinile și inimile iconarilor Cezar-Gabriel și Romeo-Mihail Udrea!

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ paceîntre oameni bunăvoire! Girona, 13 iulie 2014 preoteasa Camelia Solomon

albumele complete: https://picasaweb.google.com/109035281403456976593/2014ViataParohiei12IulieSosireaIcoanelorImparatesti https://picasaweb.google.com/109035281403456976593/2014ViataParohiei13IulieDuminicaIcoanelorImparatestiI https://picasaweb.google.com/109035281403456976593/2014ViataParohiei13IulieDuminicaIcoanelorImparatestiII        

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.