17 Sep

信経 Creed Символ Веры Simbolul credinţei

信経 – Creed – Символ Веры – Simbolul credinţei (Crezul)
 

我信ず、全能者ゆるとえざる萬物りしを。

I believe in one God, the Father Almighty, / Maker of heaven and earth and of all things visible and invisible.

Верую во Единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым.

Cred întru unul DumnezeuTatăl atotţiitorulFăcătorul cerului şi al pământuluial tuturor celor văzute şi nevăzute.

 

又信イイスス・ハリストス、獨生萬世よりれ、よりのよりのれしにて、られしにず、一體にして、萬物彼られ、

And in one Lord Jesus Christ, the Son of God,  the Only-begotten, begotten of the Father before all ages;  Light of Light, true God of true God;  begotten, not made; of one essence with the Father, by Whom all things were made;

И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век. Света от света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна не сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

Şi întru unul Domn Iisus HristosFiul lui DumnezeuUnul NăscutCare din Tatăl Sa născut mai înainte de toţi veciiLumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevăratnăscut iar nu făcutCel de o fiinţă cu Tatălprin Care toate sau făcut;

 

我等人人又我等よりり、聖神及童貞女マリヤよりり、となり、

Who for us men and for our salvation came down from the heavens, / and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man;

Нас ради, человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuireSa pogorât din ceruri şi Sa întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi Sa făcut om;

我等にポンティイ・ピラトの時十字架うたれ、け、られ、

And was crucified for us under Pontius Pilate, / and suffered and was buried;

Распятого же за ны при Понтийском Пилате, И страдавша, и погребена.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat;

 

第三日聖書ひて復活し、

And arose again on the third day according to the Scriptures;

И воскресшаго в третий день по писанием.

Şi a înviat a treia zi, după Scripturi;

 

り、し、

And ascended into the heavens, and sitteth at the right hand of the Father;

И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui;

 

光榮してけるせしとを審判する還來り、其國終なからんを。

And shall come again, with glory, to judge both the living and the dead;  Whose kingdom shall have no end.

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţiia Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

 

又信ず、聖神よりで、父及まれ、められ、預言者ひしを。

And in the Holy Spirit, the Lord, the Giver of life; Who proceedeth from the Father; / Who with the Father and the Son together is worshipped and glorified; Who spake by the prophets.

И в Духа Святого, Господа Животворящаго,Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном споклоняема с сславима, глаголовшаго пророки.

Şi întru Duhul SfântDomnul de viaţă FăcătorulCare din Tatăl purcedeCel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvitCare a grăit prin prooroci.

 

又信なるなる使徒敎會を。

I n One, Holy, Catholic, and Apostolic Church.

Во единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь.

Întru unasfântă, sobornicească şi apostolească Biserică;

 

我認洗禮るを。

I confess one baptism for the remission of sins.

Исповедаю едино крещение во оставление грехов.

Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor;

 

我望死者復活

I look for the resurrection of the dead,

Чаю воскресение мертвых,

Aştept învierea morţilor;

 

來世生命を、「アミン」。

and the life of the age to come. Amen.

и жизни будущаго века. Аминь.

Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.