Archive for the 'Sfinții Părinți' Category

19 Dic

Nouã azi ne-a rãsãrit✨✨✨

✨💫✨ “Nouã azi ne-a rãsãrit Domnul Iisus Hristos, Mesia cel mult dorit Domnul Iisus Hristos.” ✨💫✨

19 Nov

Ține’ți mintea în iad și nu deznădăjdui!

17 Nov

Cuvânt ziditor

“Dumnezeu, când ne dă porunca smereniei, nu este ca El să poruncească ținând cizma Lui pe capul nostru ‒ că dacă nu ascultăm, ne mănâncă bau-bau ‒, ci ne învață să fim ca El, să nu pierdem viața veșnică din greșeală. Sfântul Siluan spunea că și pentru cel mai mic gând necuvios se retrage harul […]

20 Sep

Cuvântul care zidește

“Sfânta Împărtășanie seamănă în trupul cel stricăcios sămânța învierii, arvuna vieții veșnice, „leacul nemuririi” Părintele Petroniu Tănase

16 Jul

Sântul Ilie și soldatul ce înjura de cele sfinte

Vorbind cu fratele Teoctist din Epir, la 20 iulie 1972, el m-a întrebat dacă am auzit de minunea care a avut loc în urmă cu cincisprezece ani, în Ioanina (Grecia), unui soldat care era rânduit să păzească cazarma. I-am spus că nu am auzit-o și i-am cerut să mi-o spună, ca s-o pot scrie, spre […]

16 Jul

Inima voastră să fie simplă

Inima voastră să fie simplă, nu cu două feţe şi nesinceră; bună, iar nu vicleană şi interesată. Sufletul simplu şi bun este căutat de toţi, toţi se odihnesc întru el, se apropie de el fără teamă, fără bănuieli. Acest suflet trăieşte cu pace lăuntrică şi este într-o relaţie bună cu toţi oamenii şi cu întreaga […]

16 Jul

Războiul duhovnicesc

Viata noastră este război duhovnicesc cu duhurile nevăzute ale răutăţii. Acestea ne tulbură prin patimile noastre chezăşuitoare şi ne pornesc spre călcarea poruncilor lui Dumnezeu. Atunci când vom înţelege aceasta şi vom analiza cu atenţie, vom găsi că pentru fiecare patimă există un leac – o poruncă, opusă acesteia – vrăjmaşii încercând să ne împiedice […]

01 Jun

Cuvântul care zidește

Sfântul Siluan Athonitul: Cum știi dacă viețuiești după voia lui Dumnezeu? Iată un semn: dacă te întristezi pentru un lucru oarecare, înseamnă că nu te-ai predat pe deplin voii lui Dumnezeu, chiar dacă ție ți se pare că viețuiești după voia Lui. Cine viețuiește după voia lui Dumnezeu, acela nu se îngrijește de nimic. Și […]

12 Feb

Gând pentru aproapele

„Pentru păcatele tale, Dumnezeu te-a făcut pe tine judecător: dacă ierţi puţine, puţine ţi se vor ierta; dacă ierţi multe, multe ţi se vor ierta. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

29 Dic

“Între Iadul deznădejdii și raiul smereniei“

Credeti-ma, scriu înaintea fetei Domnului, pe Care sufletul meu îl cunoaste. Pentru a pastra harul, trebuie sa ne smerim pururea. Iata, Domnul smereste cu milostivire pe cei care-i slujesc Lui. Antonie cel Mare credea ca în pustie el era mai batrân si mai desavârsit decât toti, dar Domnul l-a îndreptat spre Pavel Tebeul, si Antonie […]

19 Dic

„Puțin am fost bătuți pentru cele ce am păcătuit!”

Nimeni dintre noi, dacă vrea să fie socotit înțelept, să nu uite să mulțumească pentru tot ce i se întâmplă în viață. Însă cei mai mulți dintre oameni fac precum cei nemulțumitori: disprețuiesc cele ce au și doresc cele ce le lipsesc. Robul e nemulțumit că nu-i liber. Cel născut liber e nemulțumit că nu […]

05 Dic

Să iubim fără să așteptăm ceva în schimb…

Atunci când iubim fără să urmărim a fi iubiţi, se vor aduna toţi împrejurul nostru ca albinele. Asta este valabil pentru noi toţi. Dacă fratele tău te stânjeneşte, te oboseşte, atunci să te gândeşti: „Acum mă doare ochiul meu, mâna mea, piciorul meu; trebuie să-l îngrijesc cu toată iubirea mea” (I Corinteni 12, 21). Să nu […]

05 May

Dumnezeu, izvorul nesecat al dragostei

“Dragostea pentru făptură este ca o lampă micuţă, a cărei flacără se hrăneşte cu untdelemn, iar lumina ei se face aşa; sau ca un pârâu este, care curge din ploi şi a cărui curgere încetează când îi lipseşte apa. Însă dragostea care-şi are pricina în Dumnezeu, ca un izvor izvorăşte şi curgerea lui necurmată este, […]

25 Abr

Cuvântul care zidește

“Patimile arată robia sufletului. Nepătimirea e semnul libertății lui. Nepătimirea deschide sufletul pentru Dumnezeu. Iar în Dumnezeu e libertate. Dumnezeu e lărgimea nehotărnicită, care dă sufletului putere să se lărgească la nesfârșit, să nu rămână lipit de un lucru mărginit, să nu se lipească pe rând și fără voie de ele. Aflându-se în Dumnezeu, sufletul […]

04 Abr

Gând pentru aproapele

“Iubirea nu are într-adevãr nimic altceva decât pe Dumnezeu. Cāci Dumnezeu este iubirea.” Sf. Nil Sinaitul

03 Abr

Cuvântul care zidește

“Acelora care îl urmează, Hristos le dă o pildă de iubire cerească: „Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui” (Ioan 15,10). Toate poruncile Mântuitorului se cuprind într-una: Să iubiţi. Celelalte, privind rugăciunea, milostivirea, smerenia, curăţia, răbdarea, jertfa, îndrăzneala, iertarea, trezvia şi bucuria, sunt […]

03 Abr

Gând pentru aproapele

¨Omul are două aripi: harul şi libertatea.¨Sf.Maxim Mărturisitorul

01 Abr

Cuvântul care zidește

“Cel ce crede, se teme; cel ce se teme, se smereşte; cel ce se smereşte, se îmblânzeşte; cel blând, păzeşte poruncile; cel ce păzeşte poruncile se luminează; cel luminat se împărtăşeşte de tainele Cuvântului dumnezeiesc.” Sfântul Maxim Mărturisitorul

31 Mar

Gând pentru aproapele

“Când vei fi ocarât de cineva, sau disprețuit în vreo privință oarecare, fii cu luare aminte dinspre gândurile mâniei, ca nu cumva, despărțindu-te de dragoste din pricina supărării, să te așezi în ținutul urii. Când vei suferi pentru vreo ocară sau necinste, să știi că te alegi cu un folos. Căci prin ocară e alungată de […]

30 Mar

Cuvântul care zidește

“Căci zice Scriptura: Până la o vreme va răbda cel cu îndelungă răbdare și pe urmă i se va răsplăti lui cu bucurie; până la o vreme va ascunde cuvintele lui, și buzele multora vor spune înțelepciunea lui. Acestea sunt semnele îndelungii răbdări. Dar nu numai acestea, ci propriu îndelungii răbdări mai este și a […]

10 Mar

Iubirea nu invidiază, nu se mândreşte.

Iubirea nu invidiază, nu se mândreşte. Fiind­că bunătăţile celuilalt le considerăca fiind ale ei. Ai văzut cum iubirea îl face înger în miniatură pe cel care se hrăneşte din aceasta?   Dacă toţi ar fi iubit şi ar fi fost iubiţi, nimeni nu ar fi fost cu ceva nedreptăţit, ci crimele, şi lup­tele, şi războaiele, […]

10 Mar

Dragos­tea este o însuşire dumnezeiască

Mai întâi trebuie ca durerea celuilalt să o faci durerea ta şi după aceea să faci rugăciune din inimă. Celui care suferă nu trebuie să-i spui multe cuvinte, nici să-l dăscăleşti. Înţelege că te doa­re pentru el şi astfel se foloseşte. Durerea ESTE totul. Dacă ne doare pentru ceilalţi, atunci uităm de noi în­ şine şi […]

03 Mar

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

  Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie. (o metanie) Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, robului Tău.(o metanie) Așa Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele și să nu […]

26 Feb

Înțelepciunea cuvântului

04 Feb

Cinstita dreaptă a Cuviosului Maxim Mărturisitorul

Cinstita dreaptă a Cuviosului Maxim Mărturisitorul – Mănăstirea Sfântul Pavel Cuviosul Maxim Mărturisitorul a fost arestat și aruncat în închisoare sub învinuirea de nesupunere și neascultare față de decretul imperial al împăratului Constans, dar și acuzat fiind de erezie. Avea să fie judecat, condamnat și trimis în exil, în trei rânduri. În cel de-al treilea […]

07 Ene

Înțelepciunea slovei…

Cel mai înalt teolog dintre oameni este mai mic decât cel din urmă dintre îngeri. Cum vom înţelege cuvântul Evangheliei că „nu este mai mare decât Ioan între cei născuţi din femeie, dar cel mai mic din Împărăţia cerurilor este mai mare decât el”? Oricine se va smeri pe sine mai mult decât Ioan – […]

31 Dic

Înțelepciunea cuvântului…

„Lăsând la o parte supărarea pentru cele ce ne lipsesc, să ne învățăm a-I mulțumi lui Dumnezeu pentru cele ce avem.”   Nimeni dintre noi, dacă vrea să fie socotit înțelept, să nu uite să mulțumească pentru tot ce i se întâmplă în viață. Însă cei mai mulți dintre oameni fac precum cei nemulțumitori: disprețuiesc […]

29 Dic

Cum pui temelie solidă caracterului?

Amănuntele oricărei întreprinderi sunt nesigure şi se tot schimbă până când n-o începi; iar după ce ai purces s-o împlineşti, s-a terminat cu feluritele planuri şi închipuiri, întocmai la fel e şi cu regulile duhovniceşti: până ce nu le-ai împlinit, sunt parcă străine, exterioare şi lipsite de consistenţă; iar după ce le împlineşti, îşi fac […]

29 Dic

Regele Irod și uciderea pruncilor

Sfântul Grigorie de Nyssa Nașterea Domnului. Regele Irod și uciderea pruncilor 29 December 2014 Dar să înălţăm privirile către minunile cereşti! Căci iată, nu numai prorocii şi îngerii ne binevestesc această bucurie, ci şi cerurile propovăduiesc prin minunile lor slava Evangheliei! Hristos a răsărit nouă din Iuda (Evr. 7, 14), precum spune Apostolul, dar iudeul […]

27 Dic

Tainele se descoperă celor smeriţi

Când afli miere, cu măsură mănâncă din ea, ca nu cumva „să ţi se aplece şi să verşi” (Pilda 25, 16). Firea sufletului este un lucru gingaş şi uşor. Că de multe ori se ridică zburând şi doreşte să afle cele mai presus de firea lui. Căci adesea pricepe ceva, din citirea Scripturilor şi din […]

12 Dic

Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei

Viața Sfântului Ierarh Spiridon al Trimitundei, făcătorul de minuni (12 / 25 decembrie) Cuviosul Părintele nostru Spiridon, făcătorul de minuni, a trăit pe vremea împăratului Constantin cel Mare şi a lui Constantie, fiul lui. Era simplu la purtări şi smerit cu inima. La început a fost păstor de oi. Apoi s-a însurat, iar după moartea […]

05 Dic

Sf. Ierarh Nicolae – La mulți ani !

Desen de Gabriela Mihaita David www.albastrude.wordpress.com www.gabimihaita.wordpress.com

03 Dic

Rugăciunea părinților pentru copii

Copilul vrea alături de el oameni cu o rugăciune fierbinte, Cuviosul Porfirie Kavsokalivitul Copilul vrea alături de el oameni cu o rugăciune fierbinte. Mama să nu se mărginească la mângâierea simţită, ci să dăruiască în acelaşi timp şi mângâierea rugăciunii. Copilul simte în adâncul sufletului său mângâierea duhovnicească pe care i-o trimite mama lui, şi este […]

03 Dic

4 decembrie – Sfânta Muceniţă Varvara

Sfânta şi prealăudata Mare Muceniţă Varvara din Heliopolis (sau Barbara) a trăit în vremea împăratului păgân Maximian (286-305, 306-311). Prăznuirea ei se face pe 4 decembrie. Sfânta Mare Muceniţă Varvara a trăit şi a pătimit în vremea împăratului păgân Maximian. Tatăl său, pe nume Dioscor, era de neam mare şi foarte bogat, însă era păgân. […]

03 Dic

4 decembrie – Sfântul Ioan Damaschinul

Cuviosul și de Dumnezeu purtătorul părintele nostru Ioan din Damasc (cca. 675 – 4 decembrie, 749), numit și Ioan Damaschinul este unul din Sfinții Părinți sirieni ai Bisericii. Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face la 4 decembrie. S-a născut la Damasc (Siria), pe la anul 675, ca fiu al lui Sarjun (Serghie) ibn-Mansur, un […]

01 Dic

Sfântul Cuvios Porfirie Kafsokalivitul(2 decembrie)

Sfintul Cuvioas Părinte Porfirie s-a născut în Insula Evia, la 7 februarie 1906, într-o familie destul de săracă, fiind al patrulea din cei cinci copii ai părintilor săi, Leonidas si Eleni Bairaktari, primind numele de Evanghelos la Sfântul Botez. Despre cum a ajuns la viața monahală ne vorbește chiar Sfântul Porfirie: „De mic copil mă […]

14 Nov

Icoana zilei, Sf.Ierarh Grigorie Palama

Icoana Sf.Ier.Grigorie Palama, icoană realizată de frații iconari Cezar și Romeo Udrea pentru catapeteasma parohiei noastre

14 Nov

Sfântul Grigorie Palama (+1359)

Sfântul Grigorie Palama este un mare părinte și învăţător al întregii Biserici. Învăţătura sa despre îndumnezeirea omului şi participarea la energiile necreate ale lui Dumnezeu exprimă esenţa vieţii duhovniceşti ortodoxe, fiind în opoziţie categorică față de teologia secularizată a epocii sale, care se formase în urma influenţei antropocentrismului scolastic al romano-catolicismului[1]. Sfântul Grigorie Palama este un […]

26 Oct

Lauda Sf. Grigorie Palama adusă Sf.M.Mc. Dimitrie

”Eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Doamne, şi foarte s-au întărit stăpânirile lor!” (Ps. 139, 17) Cu acest stih al lui David îşi începe cel între Sfinţi Părintele nostru Grigorie Palama lauda sa la Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir, care, ca unul ce este Mare Mucenic, aparţine şi ”stăpânirilor”, adică stăpânirii Sfinţilor şi Prietenilor […]

25 Oct

Biserica Sf.Grigorie Palama, Thessalonic

17 Oct

Înțelepciunea cuvântului

Preocuparea cu viețile altora dovedește josnicie și necuviință Celui care vrea să-ţi vorbească despre alţii să-i spui: „Dacă vrei să lauzi pe cineva, îmi voi deschide urechile. Însă dacă vrei să-l vorbești de rău, mi le închid. Primesc doar parfumuri și miresme, nu duhori și mizerie. Ce voi câștiga dacă aflu cum cutare este rău? […]

16 Oct

Filocalia – Sf.Ier.Grigorie Palama

16 Oct

Teologie Patristică

Mistica bizantină Nu ne este cu putinţă să ne oprim asupra tuturor reprezentanţilor misticii bizantine de după Symeon, asupra cuvântului înflăcărat al lui Nichita Stithatul, ucenicul lui Symeon (importante opere mistice ale acestuia sunt încă needitate) sau asupra lui Kállyst Katafygiotul (veacul al XII-lea). Kállyst a fost preocupat îndeosebi de subiectul îndumnezeirii, pe care la […]

24 Sep

Sf.Siluan Athonitul

22 Ago

Teologie patristică

Sfântul Ioan Hrisostom: Filosofia greacă, Paideia păgână și credința creștină De la începutul activităţii sale de scriitor şi până la sfârşitul vieţii, Sfântul Ioan Hrisostom şi-a delimitat cu orice prilej poziţia faţă de filosofia grecilor, adică a trasat continuu o linie de demarcaţie între teologia Bisericii şi gândirea filosofilor. Acest lucru a fost necesar pentru […]

16 Ago

Sfinții Martiri Brâncoveni

16 Ago

Paraclisul Sf.Martiri Brâncoveni

01 Ago

Înțelepciunea cuvântului

29 Jun

Stâlpii cei sfinţi ai Bisericii

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Stâlpii cei sfinţi ai Bisericii – 29 iunie Sfânta noastră Biserică pomeneşte cu evlavie pătimirile sfinţilor, slăviţilor şi întrutot lăudaţilor Apostoli Petru şi Pavel. Sfântul Apostol Petru, ucenicul înflăcărat al lui Iisus Hristos, mărturisind din suflet Dumnezeirea Sa: „Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu”, a fost  găsit vrednic […]

24 Jun

Canonul dat Părintelui Paisie de Cuviosul Porfirie

Preasfințitul Mitropolit Neofytos de Morfou (Cipru) a avut binecuvântarea de a-i cunoaște îndeaproape pe bătrânii îmbunătățiți contemporani: Cuviosul Porfirie, Părintele Iacov Tsalikis și Părintele Evmenios Saridakis Părintele Porfirie a fost începutul apropierii mele de cuvioșii bătrâni, atunci când am venit pentru prima oară în Grecia, la vârsta de 19 ani, ca student la Drept. Cuviosul […]