Archive for the 'pictură' Category

16 Mar

Cum ne spovedim?

Spune-mi cum (te) spovedeşti ca să-ţi spun unde eşti! pr. Constantin Sturzu De luni începe Postul Mare, o perioadă în cuprinsul căreia ne preocupăm mai mult de viaţa duhovnicească. Chiar şi cei care nu ajung prea des la biserică în restul anului, resimt un imbold lăuntric în a se apropia, pe parcursul acestor săptămâni, mai […]

11 Mar

Învățături ortodoxe

De la vechiul Adam la Noul Adam pr. prof. univ. dr. Constantin Coman În Biserică, în general, şi în monahism, în special, se vorbeşte mult despre ascultare. Cultura seculară socoteşte ascultarea ca fiind o atitudine contrară afirmării personalităţii cuiva. Ascultarea, asimilată disciplinei, este acceptată în relaţiile de serviciu impuse de regulile sistemului. Toată lumea socoteşte […]

11 Mar

Înfricoșătoarea Judecată

01 Feb

Fotografia zilei

01 Feb

ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

Deoarece Dumnezeu a salvat viețile primilor născuți din Israel, când cei ai egiptenilor au murit, din acea zi a poruncit: Să-Mi sfinţeşti pe tot întâiul născut, pe tot cel ce se naşte întâi la fiii lui Israel, de la om până la dobitoc, că este al Meu!(Ieșirea 13, 2). Sfântul Evanghelist Luca, cel care descrie […]

28 Ene

Icoana zilei

05 Ene

Botezul Domnului – Teofania

03 Ene

Icoana zilei

25 Dic

HRISTOS S-A NĂSCUT!

"Ce să spun, ce să grăiesc, Minunea mă înspăimântă! Cel Bătrân în zile S-a făcut Prunc. Cel ce stă pe scaun înalt şi preaînălţat, este aşezat în iesle. Cel nepipăit, Cel curat, Cel nealcătuit, Cel netrupesc este cuprins de mâini omeneşti; Cel ce a rupt legăturile păcatului este înfăşat în scutece, pentru că vrea asta. […]

29 Nov

SFÂNTUL APOSTOL ANDREI

“Vânarea peștilor lăsând, Apostole, pe oameni ai vânat cu trestia învățăturii, aruncând cu undița îndemnârea la bună credință,  și scoțând dintru adâncul înșelăciunii toate neamurile, Andreie Apostole, cu Petru fiind de un sânge și lumii învățător cu mare glas, rugându-te nu înceta pentru noi, cei ce cu credință și cu dragoste, prea mărite,  bine lăudăm pururea cinstită pomenirea […]

29 Ago

Icoana zilei

29 Ago

Fotografia zilei…

Mănăstirea Sucevița

22 Abr

SF.MARE MUCENIC GHEORGHE

MOAŞTELE SFÂNTULUI MARE MUCENIC GHEORGHE DIN MĂNĂSTIREA “PANAGHIA – BUCURIA CELOR NECĂJIŢI”

12 Abr

Icoanele Deniilor…

11 Abr

SĂPTĂMÂNA PATIMILOR-Program Liturgic

Săptămâna PATIMILOR (8-14 aprilie 2012)     Duminica Floriilor, 8 aprilie 18:00h – Denie – Începutul Săptămânii Patimilor   Luni, 9 aprilie 17:00h – Taina Sfintei Spovedanii 18:00h – Denie  Marți, 10 aprilie 17:00h – Taina Sfintei Spovedanii 18:00h – Denie  Miercuri, 11 aprilie 17:00h – Taina Sfintei Spovedanii 18:00h – Denie  Joi, 12 aprilie 09:00h – Liturghia Sfântului Vasile […]

09 Abr

Să-L însoțim pe Domnul în Săptămâna Mare…

Arhim. Simeon Kraiopoulos: Să-L însoţim pe Domnul în Săptămâna Mare “Iubiţii mei, nu ştiu ce v-aţi fi aşteptat să auziţi în acest ceas, ce ar fi mai bine să spunem. Doar Dumnezeu ştie. Dar pentru că, prin slujba de după amiază a Ceasului al IX-lea, se încheie sărbătoarea Sfântului Lazăr şi, odată cu Vecernia, începe […]

07 Abr

Icoana Floriilor…

07 Abr

Catavasiile Floriilor

07 Abr

Vechi și nou – Biserica Sfântului Lazăr

Mormântul Sfântului Lazăr din Larnaca, Cipru   Ajungând în Cipru, rămâi impresionat cum o ţară atât de mică are o istorie atât de lungă şi o cultură aşa bogată şi diversificată. Larnaca, anticul oraş Kition, este un exemplu în acest sens. Peste tot se observă amprenta civilizaţiilor care au cucerit sau au fost cucerite de […]

07 Abr

DUMINICA FLORIILOR

ÎNVIEREA LUI LAZĂR ȘI INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM Predica și tâlcuirea exhaustivă a IPS Hierotheos Vlachos “Hristos Se arata intotdeauna in chip umil, nevoind sa provoace prea mult furia si patima oamenilor. De altfel, acesta este motivul pentru care Hristos Se dezvaluie ascunzandu-Se si Se ascunde dezvaluindu-Se. Numai cei care au viata duhovniceasca si inima sensibila […]

04 Abr

Înțelepciunea Sfinților Părinți

Sfântul Grigorie Palama: Omilie la a cincea Duminică a Păresimilor, despre milostivire   1. Sunt unele părţi din mare care hrănesc monştri uriaşi, ce au înfăţişarea unor balene, iar corăbierii ce plutesc pe acolo atârnă clopote de corăbii, pentru că, speriaţi de zgomotul lor, să fugă aceşti monştri. Însă şi marea vieţii noastre hrăneşte monştri […]

03 Abr

Icoana zilei…

02 Abr

Lansare de carte – LIBRĂRIA BIZANTINĂ

LIBRARIA BIZANTINA și EDITURA BIZANTINĂ vă invită  la lansarea cărții HIEROTYPOS – Teologia icoanei după Sfinții Părinți a prof. dr. Georgios KORDIS

20 Mar

Întoarcerea la Ortodoxie…

Părintele Athanásios Heneín : Întoarcerea la ortodoxie a conducătorului copţilor din Atena   În faţa unui astfel de eveniment, în locul cuvintelor noastre e mai bine să vorbească însuşi Părintele Athanasie despre binecuvântata sa întoarcere la Viaţa cea adevărată, la Adevăr, care există doar în unica Biserică Catolică şi Apostolică, în Ortodoxie. Dăm slavă lui Dumnezeu […]

20 Mar

Icoana zilei…Arhanghelul Gavriil

Detaliu din Icoana Bunei Vestiri – Arhanghelul Gavriil

17 Mar

Rugăciunea Sf.Efrem Sirul

„Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie. Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, robului Tău. Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi să nu osândesc pe fratele meu, […]

17 Mar

Înțelepciunea Sfinților Părinți

Sfântul Ierarh Nectarie despre măreţia preoţiei Preoţia este slujire aleasă şi înaltă din pricina temeiului ei dumnezeiesc, fiindcă acest temei este Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos, Care aducându-Se pe Sine pentru noi jertfă şi prinos lui Dumnezeu Tatăl, spre „miros de bună mireasmă”, a devenit Mare Arhiereu, fiind uns arhiereu de Dumnezeu „după rânduiala lui […]

11 Mar

SFÂNTUL ZILEI – SF.IERARH GRIGORIE PALAMA

11 Mar

DUMNEZEU ESTE LUMINĂ

Duminica Sfântului Grigorie Palama sau dreptul omului de a se împărtăşi de lumina lui Dumnezeu Dumnezeu este lumină; "Eu sînt lumina lumii" zice Domnul (Ioan 8, 12), iar Biserica mărturiseşte: "Lumină este Tatăl, lumină Fiul, lumină şi Duhul Sfînt" (slujba Cincizecimii). (…) De această lumină însă, se pot împărtăşi oamenii, pe cît este cu putinţă, încă fiind în trup. Înconjuraţi […]

09 Mar

Cuvântul Ierarhului

Cuvânt al Înaltpreasfințitului Panteleimon, Mitropolit de Antinoe, la pomenirea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei   Cei patruzeci de mucenici, deşi erau de obârşie din diferite locuri, făceau parte din aceeaşi ceată ostăşească. Ei au fost prinşi din pricina mărturisirii credinţei în Hristos şi au fost duşi la cercetare. Dar nelăsându-se înduplecaţi să jertfească […]

06 Mar

Duminica Ortodoxiei în Serbia

  Procesiuni cu icoane ţinute în mâini de credincioşi, rugăciuni şi litanii festive, pomenirea celor adormiţi, toate acestea sunt câteva dintre elementele de unicitate ale acestei sărbători a ortodoxiei. La Mănăstirea Decani din Kosovo, Duminica Ortodoxiei a fost celebrată solemn. După Sfânta Liturghie, a urmat procesiunea cu icoanele fundamentale ale credinţei ortodoxe în jurul mănăstirii. A […]

05 Mar

Duminica Ortodoxiei în parohie

MĂRTURISIM PE HRISTOS Sfințirea apei – Aghiazma mică Procesiune cu Icoane în Duminica Ortodoxiei Pomenirea celor adormiți întru Domnul Dăruim un zâmbet-mărțișor doamnelor parohiei 

04 Mar

Icoana zilei – Duminica Ortodoxiei

04 Mar

Parohia în imagini-Prima săptămână a Postului Mare

CANONUL SF.ANDREI CRITEANUL TAINA SF.MASLU, împreună slujire alături de Părintele Protopop Aurel Bundă SF.LITURGHIE cu POMENIREA MORȚILOR în sâmbăta SF.TEODOR TIRON

03 Mar

DUMINICA ORTODOXIEI

  Duminica Ortodoxiei e ziua a şaptea a Bisericii, odihna ei sărbătorească după victoria asupra haosului spiritual, prin aşezarea temeiurilor adevărate ale existenţei umane   Icoana – prilej de întîlnire cu Hristos Sărbătoarea de astăzi (mîine, n.n.), trecută în calendar cu numele de Duminica Ortodoxiei, a fost rînduită astfel cu 1169 de ani în urmă cînd, în ziua de […]

29 Feb

Să ne rugăm împreună

ZIUA A TREIA A POSTULUI MARE  (rugăciuni din Triod) SEDELNELE TRIODULUI Cel ce ai dat tuturor nepătimire cu patimile Tale, Iubitorule de oameni, omorând patimile trupului meu cu Crucea Ta, învredniceşte-mă a vedea dumnezeiasca patimă, prin Post, plăcând slavei Tale; ca să iau din destul mare milă. Fecioara şi Maica Ta, Hristoase, văzându-Te mort întins […]

28 Feb

Icoana zilei…

28 Feb

Înțelepciunea Sfinților Părinți

Sfântul Ioan Scărarul despre post Postul este o silire a firii şi o tăiere împrejur a dulceţii gâtlejului, curmarea aprinderii, alungarea gândurilor rele şi eliberarea de visări, curăţia rugăciunii, luminătorul sufletului, paza minţii, înmuierea învârtoşării, uşa străpungerii inimii, suspinul smerit, încetarea multei vorbiri, începutul liniştirii, străjerul ascultării, uşurarea somnului, sănătatea trupului, pricinuitorul nepătimirii, iertarea păcatelor, […]

26 Feb

Luni începe Postul Mare…Veți posti?

26 Feb

Plânsul de luni seara

CELE ŞAPTE PLÂNSURI ALE SFÂNTULUI EFREM SIRUL Rugăciuni pe care le rostesc cei ce vor să-şi schimbe voia lor cea plecată către patimi şi dezmierdări PLÂNSUL DE LUNI SEARĂ  Primeşte rugăciunea gurii mele celei întinate şi necurate, Stăpâne al tuturor, iubitorule de oameni, Iisuse Hristoase; şi să nu te îngreţoşezi de mine ca de unul […]

26 Feb

Cuvântul Ierarhului

Înaltpreasfințitul Teofan – Gânduri la început de Post    “Postul în care intrăm s-ar cuveni să fie pentru noi o conştientizare a plânsului lui Adam şi al Evei atunci s-au lipsit de frumuseţea raiului, pentru ca, trăind durerea îndepărtării de Dumnezeu, să dorim a ne întoarce, asemenea fiului risipitor, în casa Tatălui nostru. Duminica Izgonirii lui Adam […]

26 Feb

“Să investim în Dumnezeu!”

DUMINICA IERTĂRII – ÎNCEPUTUL POSTULUI MARE  Părintele Coman despre sensul și riscurile postului și iertarii:  “SĂ INVESTIM ÎN DUMNEZEU!”   Evanghelia din duminica lăsatului sec de brânză: Că de veţi ierta oamenilor greşelile lor, ierta-va si vouă Tatăl vostru Cel ceresc; Iar de nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va […]

23 Feb

Moartea este de la Dumnezeu?

PĂCATUL “ORIGINAR” sau CĂDEREA LUI ADAM DIN RAI. Pr. James Bernstein despre înțelegerea ei ortodoxă versus rătăcirile catolice și protestante   Moartea este de la Dumnezeu? “Dintotdeauna am preţuit în mod deosebit prima carte a Bibliei, Facerea. Aceasta se datora faptului că printre unii evrei, modul de a învăţa cum să vorbească ebraica este de a începe cu […]

18 Feb

Colecția bizantină – Înfricoșătoarea Judecată

18 Feb

Cuvântul Ierarhului – “MIEL sau fiară?”

IPS Hierotheos Vlachos: TÂLCUIRI LA APOCALIPSĂ. Omenirea între MIEL și FIARĂ   Cu adevărat, toată istoria omenească, mai ales în punctul în care a ajuns ea astăzi, se găsește în fața acestei dileme, pentru că, de o parte, vor fi oamenii Mielului și de cealaltă parte, oamenii fiarei Apocalipsei… Evenimentele care se petrec astăzi ridică această problemă mai […]

18 Feb

“Duceți Duhul mai departe!”

VALERIU GAFENCU, SFÂNTUL ÎNCHISORILOR 60 de ani de la nașterea în Împărăția cerurilor    “E vremea pocăinței! Oamenii ne-au părăsit…” Astăzi, 18 februarie, la 60 de ani de la mutarea sa la Domnul, este sărbătoare în inimile tuturor celor care-l cinstesc pe Valeriu Gafencu așa cum se cuvine, adică așa cum este el în adevăr: ca sfântul exponențial al […]

15 Feb

Icoana zilei…

Sfântul Prooroc Daniil și cei trei Tineri Anania, Azaria și Misail (Mănăstirea Vatopedi, Sf.Munte Athos – Frescă)

11 Feb

Declinul Europei

Ilya Glazunov, Decline of Europe