Archive for marzo, 2018

18 Mar

Program liturgic 18-25 martie

18 martie Duminica a patra din Post, a Sf.Ioan Scãrarul 08.00h – Utrenia 09:45h – Sf. Liturghie 21 martie, Miercuri 18:00h – Denia Canonului Mare  24 martie, Sâmbătă 08:00h – Sf. Liturghie 10:30h – Pomenirea morților 11:15h – Spovedanie 19:00h – Sf. Maslu 25 martie Duminica a cincea din Post, Buna Vestire (dezlegare la pește) […]

18 Mar

Duminica a patra din Post

Duminica a patra din Post, a Sf. Ioan Scãrarul Ev. Matei 4, 25; 5, 1-12 În vremea aceea după Iisus au mers noroade multe din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan. Iisus, văzând mulţimile, s-a suit în munte, a şezut jos şi ucenicii Săi au venit lângă Dânsul; iar […]

11 Mar

Duminica a treia din Post

Duminica a 3-a din Post, a Sfintei Cruci Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1 Zis-a Domnul: cel ce voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi mântuiască sufletul său îl va pierde; iar cine-şi va pierde sufletul său pentru Mine […]

04 Mar

Duminica a doua din Post

Duminica a doua din Post, a Sf. Grigorie Palama Ev. Ioan 10, 9-16 Zis-a Domnul: Eu sunt uşa; dacă va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi, şi păşune va afla. Furul nu vine decât numai să fure, să junghie şi să piardă. Eu am venit ca oile Mele […]