Archive for junio, 2016

29 Jun

Apostolii neamurilor

Apostolii neamurilor, Apostolii pocăinței, Apostolii dragostei

29 Jun

Cea mai frumoasă scrisoare de dragoste din lume.

Praznic luminos și Mulți ani binecuvântați tuturor ce poartă numele Apostolilor Petru și Pavel!☀️☀️☀️ “De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul prorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să […]

28 Jun

29 iunie, Praznicul Sfinților Apostoli

28 Jun

Cuvântul care zidește

“Învăţăturile date cu forţa nu pot dăinui în suflete, pe când învăţăturile primite în suflet cu plăcere şi cu bucurie rămân de-a pururi.” 1.Nu faceți pe învățătorul în fața tovarășului vostru de viață. Modul cel mai potrivit pentru a-l învăța un lucru este de a-l iubi ca pe voi înșivă, de a-l respecta și de […]

28 Jun

Nevoința

Curăția trebuie ținută și condusă cu mână tare și conștiință neadormită Viața noastră nu are o fixitate prin ea, ci e mereu amenințată să se prăbușească în prăpastia murdăriei și a nepăsării. Ea trebuie ținută și condusă cu mână tare și conștiință neadormită pe calea suitoare a curăției, prin gândul neîncetat la Dumnezeu, Care ne […]

28 Jun

Înțelepciunea cuvântului

Desfrânarea și preadesfrânarea – cea mai mare necurăție în fața lui Dumnezeu Desfrânarea și preadesfrânarea este întinarea inimilor omenești de poftele trupești. Nu mulți dintre voi ați citit Biblia, dar dacă ați citi-o, v-ați îngrozi cu ce cuvinte înfricoșătoare înfierează Sfânta Scriptură pofta trupească, v-ați înfricoșa de asprimea cu care se referă Scriptura Vechiului Testament […]

26 Jun

Duminca Tuturor Sfinţilor

Duminica I după Rusalii, a Tuturor Sfinţilor 32. Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. 33. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. 37. Cel […]

24 Jun

Azi…Nașterea Sf.Ioan Botezătorul!

Azi…Nașterea Sf.Ioan Botezătorul! ☺️☘???? Bona Diada de Sant Joan!

19 Jun

Sfânta Treime

Sfânta Treime, Tată, Fiule, şi Duhule; Preaînalte Dumnezeule, Împărate şi Făcătorule a toată veşnicia, Care ne-ai cinstit pe noi cu chipul Tău, şi ai scris împrejur în chipul văzut al firii noastre asemănarea Fiinţei Tale nevăzute, fă-ne să aflăm milă şi har în ochii Tăi ca să Te putem slăvi în ziua cea neînserată a […]

19 Jun

Rusaliile în parohie, 19 iunie 2016

 

18 Jun

Creştinismul este dragoste izvorâtă din durere

“Creştinismul este dragoste, creştinismul este şi durere. Creştinismul este dragoste izvorâtă din durere. Şi ce este această poruncă stranie adusă de Hristos, dacă nu durere? Ce înseamnă, de fapt, a iubi pe aproapele tău? Să-i cumperi un hamburger? Să-i dai zece lei? Uneori şi asta. Dar dacă necazul aproapelui tău nu poate fi alinat cu […]

18 Jun

Rugăciune către Dumnezeu-Duhul Sfânt

Împărate ceresc, preabunule Mângâietorule, Duhule al adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi şi întru Fiul pururea Te odihneşti; nepărtinitorule Izvor al darurilor celor dumnezeieşti, pe care le împărţi precum voieşti; prin care şi noi nemernicii ne-am sfinţit şi ne-am uns în ziua botezului nostru. Caută spre rugăciunea robilor Tăi, vino la […]

18 Jun

Vino Lumină adevărată

Vino Lumină adevărată – Rugăciune către Preasfântul Duh a Sfântului Simeon Noul Teolog Vino, lumină adevărată, vino, viață veșnică, vino, taină nerostită, comoară fără de nume, chip dincolo de orice înțelegere, bucurie fără de sfârșit, vino, lumină neînserată, așteptare neînșelătoare a celor ce vor aduce mântuirea! Vino, ridicare a celor căzuți, vino, înviere a celor […]

18 Jun

Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile)

“Când Cel Preaînalt, coborându-se, a amestecat limbile, atunci a despărțit neamurile; iar când a împărțit limbile cele de foc, atunci a chemat pe toți la o unire; și cu toți, ca într-un glas, slăvim pe Duhul cel Preasfânt.”(Condac la Rusalii)

18 Jun

Moșii de vară și dorul de cei dragi

Se cunosc bine frumoasele tradiții ce însoțesc dumnezeieștile liturghii și dezlegările parastaselor la Moșii de vară, menite să ne ostoiască dorul de cei dragi plecați în veșnicie. Evlavioșii noștri strămoși au împământenit ca în această zi să se ofere de pomană bucate ori fructe de sezon așezate în străchini de lut, împodobite cu flori, mentă […]

18 Jun

Scoală-Te, Doamne, ajută-ne nouă.

Psalmul 43 1. Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit, părinţii noştri ne-au spus nouă 2. Lucrul pe care l-ai făcut în zilele lor, în zilele cele de demult. 3. Mâna Ta popoare a nimicit, iar pe părinţi i-ai sădit; bătut-ai popoare, iar pe ei i-ai înmulţit. 4. Că nu cu sabia lor au moştenit pământul […]

08 Jun

Înălțarea Domnului

Joi, 9 iunie 2016 – Înălţarea Domnului Ev. Luca 24, 36-53 În vremea aceea, după ce s-a sculat din morţi Iisus a stat în mijlocul ucenicilor Săi şi a grăit către ei: pace vouă! Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau în sine că văd un duh. Dar El le-a grăit: ce sunteţi tulburaţi şi pentru […]

07 Jun

Pocăința

In orice caz, pocăinţa este mare lucru. Noi încă n-am înţeles că omul prin pocăinţă poate schimba hotărârea lui Dumnezeu. Acesta nu-i lucru mic, ca omul să aibă o astfel de putere. Faci rău? Dumnezeu îţi dă o pălmuţă. Spui „Am greşit”? Se opreşte şi-ţi dă binecuvântări. Adică, atunci când copilul cel neas­tâmpărat îşi vine […]

01 Jun

Cuvântul care zidește

Sfântul Siluan Athonitul: Cum știi dacă viețuiești după voia lui Dumnezeu? Iată un semn: dacă te întristezi pentru un lucru oarecare, înseamnă că nu te-ai predat pe deplin voii lui Dumnezeu, chiar dacă ție ți se pare că viețuiești după voia Lui. Cine viețuiește după voia lui Dumnezeu, acela nu se îngrijește de nimic. Și […]