Archive for abril, 2016

30 Abr

Hristos a înviat!

Paștile Domnului să vă poarte spre Lumina cea aducătoare de mântuire! Hristos a înviat!

30 Abr

Slujba Învierii

SLUJBA ÎNVIERII     Va avea loc la Biserica parohială din C/ARAGÓ,14 – 17003,  GIRONA  în noaptea de sâmbătă 30 aprilie spre duminică 1 mai începând cu orele 24:00.

30 Abr

Prohodul Domnului, Girona 2016

(vezi foto complet in  albumul Prohodul Domnului, Girona 2016)

29 Abr

Sfânta şi Marea Vineri

În Sfânta şi Marea Vineri, se prăznuiesc sfintele şi mântuitoarele şi înfricoşătoarele Patimi ale Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos: scuipările, lovirile peste faţă, palmele, insul­tele, batjocurile, haina de porfiră, trestia, buretele, oţetul, piroanele, suliţa, şi înainte de toate, crucea şi moartea, pe care le-a primit de bunăvoie pentru noi. Se mai face […]

28 Abr

Joia Mare

Denia celor 12 Evanghelii: În toate bisericile ortodoxe se oficiază în Joia Mare, Denia din Sfânta şi Marea Vineri, numită şi „Denia celor 12 Evanghelii” sau „Slujba Sfintelor şi Mântuitoarelor Pătimiri”. Textele scripturistice care se citesc la această slujbă ne aduc înainte toate pătimirile suferite de Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Denia de Joi […]

28 Abr

Ce poate fi mai cumplit decât făţărnicie?

“Formele fățărniciei sunt foarte diferite. O pildă a celei mai cumplite, mai pierzătoare făţărnicii, a făţărniciei de treaptă diavolească, e sărutarea trădătoare dată Domnului Iisus Hristos de către Iuda în Grădina Ghetsimani. Acea sărutare n-a fost o mărturie a dragostei, ci semn pentru străjerii pe care-i adusese acolo ca să Îl aresteze pe Hristos. Ce […]

28 Abr

Gândul zilei

“Un suflet nu-l poți cumpăra cu bani, ci doar să-l vinzi. Și noi de cele mai multe ori le vindem. Pentru treizeci de arginți…” Arhim. Augustin Zaborosciuc

27 Abr

Ne apropiem de Patimile Domnului…

Răspunsul trădătorului? Un sărut!

27 Abr

Fiecare dintre noi este potenţial un Iuda

Era Miercurea Mare, ziua în care Biserica pomeneşte trădarea lui Hristos de către Iuda; şi Părintele Serafim a ţinut o predică despre felul în care „inima săracă” a lui Iuda, ascunzându-se în spatele unei măşti a cinstei, i-a prilejuit să-L predea pe Dumnezeu pentru răstignire pe cruce. După ce a citit pasajul indicat în cap. […]

27 Abr

Săptămâna Patimilor și Noaptea Învierii 2016

Program liturgic  Sfânta și Marea Luni, 25 aprilie 19:00h – Denie Sfânta și Marea Marți, 26 aprilie 19:00h – Denie Sfânta și Marea Miercuri, 27 aprilie 19:00h – Denie Sfânta și Marea Joi, 28 aprilie 09:00h – Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, unită cu Vecernia 18:00h – Denia celor 12 Evanghelii Sfânta și Marea Vineri, 29 aprilie 10:30h – Vecernia – Scoaterea Sfântului […]

27 Abr

Femeia evlavioasă şi înţeleaptă

Pe când femeia, şezând în casă, ca într-o şcoală de filozofie, şi adunându-şi mintea în sine va putea să ia aminte la rugăciuni şi la citiri şi la cealaltă filosofie. Şi precum cei ce locuiesc în pustietăţi nu au nimic care să-i îngreuieze, aşa şi ea, fiind pururea înlăuntrul casei, poate necontenit să se bucure […]

27 Abr

Gândul zilei

“Noblețea duhovnicească, lepãdarea de sine sunt puterea care îl pune în mișcare pe om.” Sf. Paisie Aghioritul

26 Abr

În Hristos!

“Dar, o Hristoase, numără-ne pe noi împreună cu fecioarele cele înţelepte, rânduieşte-ne în aleasa Ta turmă şi ne mântuieşte pe noi. Amin.”

25 Abr

Cui ne asemănăm, înțelepciunii sau nechibzuinței?

 PILDA CELOR ZECE FECIOARE Matei cap.25,1-13: “Atunci Împărăţia Cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care şi-au luat candelele, şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechibzuite, şi cinci înţelepte. Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn; dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi […]

25 Abr

Deniile – timpul liturgic răsturnat

„Închinămu-ne patimilor Tale, Hristoase. Arată-ne nouă şi slăvită Învierea Ta.” Ce poate fi mai scump decât amintirea bunicii? A mâinii care ţi-a unit pentru prima dată cele trei degete, în slăvirea Dumnezeului Răstignit şi Înviat? A mâinilor crăpate şi bătătorite de muncă, alături de care am trecut pragul bisericii? Puţine lucruri există… Săptămâna Sfintelor Pătimiri […]

25 Abr

Iată, Mirele vine în miezul nopții…

25 Abr

Profetul Zaharia și trădarea lui Iuda

Toate Evangheliile consemnează trădarea lui Iisus de către Iuda, Marcu și Luca redând oferta lui Iuda a-L vinde pe Iisus preoților (Luca 22, 4), față de care ei se arată bucuroși, promițându-i bani (Marcu 14, 10-11; Luca 22, 4 -6; cf. Ioan 13, 18-30). Numai Matei îl înfățișează pe Iuda întrebându-i pe arhierei cât de […]

25 Abr

Suntem un model de familie în Hristos?

Ruperea sau denaturarea căsătoriei este o trădare faţă de omul care ți-a fost încredinţat de Dumnezeu Trebuie să amintim şi că ruperea sau denaturarea căsătoriei este o trădare faţă de omul care ți-a fost încredinţat de Dumnezeu. Taina Cununiei cuprinde o foarte mare răspunde­re. La înfricoşătoarea Judecată a Domnului, cel care s-a preocupat doar de […]

22 Abr

Săptămâna Patimilor – când florile devin piroane

Floriile sunt sărbătorirea Intrării în Ierusalim a Domnului. Totodată, ele marchează începutul Săptămânii Patimilor, trista perioadă când umanitatea transformă florile aduse lui Dumnezeu în piroane, iubirea în ură şi virtutea în păcat. Însă, răspunsul Domnului răscumpără tot păcatul şi transformă moartea în Înviere. Intrarea Domnului în Ierusalim ne înfăţişează opoziţia nefirească dintre gândurile omului şi […]

22 Abr

Sâmbăta lui Lazăr și a Sf.M.Mc.Gheorghe

17 Abr

Gând pentru aproapele

„Fraților, chiar de va cădea vreun om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești îndreptați pe unul ca acela cu duhul blândeții” (Galateni 6, 1). “De se va întâmpla între tine şi altul cuvânt de scârbă şi va tăgădui cuvântul, nu-l aţâţa pe el, zicând că ai spus! Că se întoarce şi zice: „Aşa am zis! […]

17 Abr

Programul liturgic, în a VI-a săptămâna a Postului Mare  

  Miercuri, 20 aprilie: 1800–  Taina Sfintei Spovedanii//Vecernie Vineri, 22 aprilie: 1800– Taina Sfintei Spovedanii//Vecernie  Sâmbătă, 23 aprilie, Sf.M.Mc.Gheorghe, purtătorul de biruință (Sâmbăta lui Lazăr –pomenirea morţilor) 900 – Sfânta Liturghie; 1800– Vecernie//Taina Sfintei Spovedanii; Duminica a șase a Postului, 24 aprilie Intrarea Domnului în Ierusalim – Floriile (Dezlegare la pește) 800 – Utrenia; 945 – Sf. Liturghie. Începutul Săptămânii Patimilor Domnului […]

17 Abr

Despre mânie

„Mânia este sutașul rațiunii, răzbunătorul poftei. Când dorim un lucru și suntem împiedicați de cineva, ne mâniem asupra lui ca unii ce suntem nedreptățiți” (Sfântul Ioan Damaschin) „Mânia este aducerea aminte a urii ascunse, adică a pomenirii de rău. Mânia este dorința de a face rău celui ce ne-a mâniat” (Filocalia IX, Sfântul Ioan Scărarul) […]

17 Abr

Cum să ne mântuim

“Dacă nu-i o picătură de dragoste în inima fiecăruia, nu ne putem mântui. Dacă are cineva care întregi de minte, dar n-are un dram de dragoste, nu se poate mântui.” Arhimandrit Cleopa Ilie

11 Abr

Sã iertãm toate tuturor…pentru Hristos!

“Să tacă tot trupul omenesc şi să stea cu frică şi cu cutremur şi nimic pământesc în sine să nu gândească”!(Sâmbăta Mare)

11 Abr

Cântări la Sâmbăta lui Lazăr

11 Abr

Iertați’mă și pe mine!

“Hula împotriva Duhului iubirii este să nu iertăm, să alegem ura și defăimarea în locul dreptei judecăți și a sfatului bun. Iertați’mă și pe mine.” Ieromonah Savatie Baștovoi

11 Abr

Programul liturgic în a cincea săptămână a Postului

Miercuri, 13 aprilie: 1800 Denia Canonului cel Mare Vineri, 15 aprilie: 1800 Denia Acatistului Bunei Vestiri Sâmbătă, 16 aprilie: 900 Sfânta Liturghie şi pomenirea morţilor; 1800 Vecernie//Taina Sfintei Spovedanii; Duminica a cincea a Postului, 17 aprilie, a Sf.Cuv.Maria Egipteanca: 800 Utrenia; 945 Sf. Liturghie.

11 Abr

Vă recomandăm să ascultați

Muzica filmului “Patimile lui Hristos”(2004), regia Mel Gibson

11 Abr

Cred, Doamne, ajută necredinţei mele!

“Mai ameţitoare vorbe nu s-au rostit niciodată, afară de: Cred, Doamne, ajută necredinţei mele. Despre care îmi spun că dacă din toată Biblia n-ar rămâne decât ele, ar fi de ajuns pentru a dovedi esenţa divină a creştinismului.” – Pr.N.Steinhardt – Jurnalul Fericirii (Foto: Scenă din filmul “Patimile lui Hristos”, în regia lui Mel Gibson,2004)

11 Abr

Nu judeca!

“Nu este mai mare semn al smereniei decît a nu-l judeca pe celălalt în căderea sa.” (Ieromonah Savatie Baștovoi)

11 Abr

Smerenia ne eliberează

“A ne smeri înseamnă a cunoaște cine suntem. Smerenia este cea care ne trezește din visul nostru. Ea este dureroasă la început, ea repugnă firii noastre. In fața ei noi dăm înapoi, pentru că este greu omului să descopere adevărul despre sine.Este înfiorător să descoperi că tu ești nimic, deși suntem chemați la a fi […]

11 Abr

Scara virtuților – Iertarea

“Pe a X-a treaptă a Scării aflăm însă că iertarea noastră stă în legătură cu neosândirea celorlalţi: „Chiar de ai vedea pe cineva greşind în ceasul morţii, nici atunci să nu-l osândeşti. Căci necunoscută este oamenilor judecata lui Dumnezeu. Unii au făcut greşeli mari la arătare, dar au făcut lucruri şi mai mari în ascuns” […]

11 Abr

Gând pentru aproapele

????☘????“Dacă am ști cât de mult iubește Dumnezeu pe cei pe care îi arătăm cu degetul!…”????☘???? Hrisostom Filipescu

11 Abr

Pentru inima aproapelui

“Căderile noastre ne arată mândria duhovnicească și, fără să vrem, ne smeresc. Trebuie să avem parte de multe încercări până să ne cunoaștem neputința cu adevărat și să ne smerim.Iar acest lucru nu se dobândește în puțin timp, ci de-a lungul vremii. Căderile noastre înfrânează aroganța noastră și, fără să vrem, ne smeresc. Iar înaintea […]

06 Abr

De primăvară

06 Abr

Gând pentru aproapele

“Harul lui Dumnezeu bate la ușa fiecăruia!” (Pr. Constantin Galeriu)

06 Abr

Înțelepciunea cuvântului

“Cu un cuvânt bun, şi pe cel rău îl faci bun, şi cu cuvânt rău, şi pe cel bun îl faci rău.” Arhim. Teofil Pãrãian

06 Abr

Icoanele Maicii Domnului

Mãnãstirea Vatopedu,Sf.Munte Athos Μaica Domnului Paramythía (Mângâietoarea) Exista în trecut obiceiul ca părinții Mănăstirii, ieșind din katholikon, să sărute această icoană a Maicii Domnului, după care Egumenul încredința cheile mănăstirii călugărului ce îndeplinea ascultarea de portar al sfântului lăcaș. Potrivit acestei tradiții, pe vremea Bizanțului, într-una din zile când egumenul înmâna cheile portarului, auzi un […]

06 Abr

Gând pentru aproapele

“Taina iubirii față de om începe în clipa când ne uităm la el fără dorința de a-l poseda, fără dorința de a stăpâni asupra lui, fără dorința de a ne folosi în vreun fel de darurile lui sau de personalitatea lui, ci doar privim și ne minunăm de frumusețea care ni s-a descoperit.” Mitropolit Antonie […]

06 Abr

”Cãci mânia omului nu lucreazã dreptatea lui Dumnezeu”

“Mergând spre Ierusalim, Învãțãtorul împreunã cu ucenicii Sãi n-au fost primiți ca sã poposeascã într-un sat de samarineni. ”Ucenicii Iacob și Ioan i-au zis: Doamne, vrei sã zicem sã se coboare foc din cer și sã-i mistuie, cum a fãcut și Ilie? Iar El, întorcându-Se i-a certat și le-a zis: Nu știți oare fiii cãrui […]

06 Abr

Iertarea…un act de curaj!

“Este esenţială înţelegerea faptului că iertarea nu este un act de dreptate, ci o faptă de iubire care îl poate reabilita pe cel vinovat şi elibera pe noi înşine. Aceasta înseamnă a nu-l confunda pe răufăcător cu fapta sa, ci a urî păcatul, iubindu-l pe păcătos. Fiind o lucrare a iubirii, persoana care iartă trebuie […]

04 Abr

Programul liturgic, a patra săptămână a Postului

Miercuri, 7 aprilie: 1800–  Taina Sfintei Spovedanii; Vineri, 8 aprilie: Participare Sf.Maslu la Parohia Manresa Sâmbătă, 9 aprilie: 900 – Sfânta Liturghie şi pomenirea morţilor; 1800– Vecernie//Taina Sfintei Spovedanii; Duminica a patra a Postului, 10 aprilie, a Sf.Cuv.Ioan Scărarul: 800 – Utrenia; 945 – Sf. Liturghie.

03 Abr

Duminica Crucii

“Bucură -te ,Cinstită Cruce, păzitoare a creștinilor !”

02 Abr

Un zâmbet de primăvară

O zi de primăvară cu copiii școlii parohiale de la Girona! Sâmbătă, 2 aprilie – Atelier creativ Mulțumim copiilor și părinților care s-au nevoit să-i aducă la Școala parohială!   (albumul complet aici – https://picasaweb.google.com/109035281403456976593/ScoalaParohialaAtelierDeCreatie)