Archive for febrero, 2016

29 Feb

Spre bucuria… Aproapelui

29 Feb

Martie la ferești, Primăvara ne dăruiești!

29 Feb

Cuvânt ziditor

“Nimeni nu poate ajunge la pace și liniște sufletească decât prin lupta cu ispitele și prin îndurarea cu răbdare a supărărilor. De altfel, Domnul a făcut același lucru înainte să moară pe cruce. A fost batjocorit, defăimat, umilit, chinuit. Cu multă grijă, El a construit pentru noi un model de viață. A creat o imagine […]

29 Feb

Înțelepciunea cuvântului

“La ora de religie copiii au fost întrebaţi de profesoară: Cine a suferit cel mai mult în această parabolă – tatăl, fiul cel mare sau fiul cel mic? Un băiat a răspuns: viţelul cel îngrăşat, tăiat pentru petrecerea dată în cinstea revenirii fiului risipitor. Într-adevăr, doar pentru viţelul tăiat nu mai există cale de întoarcere. […]

28 Feb

Cuvântul Evangheliei

Duminica a 34-a după Rusalii (a Fiului Risipitor) I Corinteni 6, 12-20 Fraţilor, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de ceva. Bucatele sunt pentru pântece şi pântecele pentru bucate şi Dumnezeu va nimici şi pe unul şi pe celelalte. Trupul […]

13 Feb

Gând către aproapele

„În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârşită alungă frica” (I Ioan 4, 18).

13 Feb

Depărtați de Dumnezeu

“Atât de mult ne-am îndepărtat de Dumnezeu şi de starea noastră normală, aceea de a iubi, încât iubirea, în drumul către desăvârşi­re, către Dumnezeu, pe care trebuie să-l săvârşească orice om, este pusă de Sfân­tul Ioan Scărarul în Scara sa ca ultimă treaptă. Şi noi cu uimire şi cutremur, şi nu fără o oarecare deznădejde, […]

13 Feb

Cuvântul care zidește

“Libertatea nu înseamnã<Fac orice vreau!>, ci <Fac orice vreau în anumite limite, în rânduialã>.” Arhim.Sofronie Saharov

12 Feb

Spre bucuria aproapelui

12 Feb

Gând pentru aproapele

„Pentru păcatele tale, Dumnezeu te-a făcut pe tine judecător: dacă ierţi puţine, puţine ţi se vor ierta; dacă ierţi multe, multe ţi se vor ierta. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

12 Feb

„Ce este lumea? O risipire

“Îmi vine în minte acum o scenă din Pateric, cu un Părinte care, de altfel, în obşte părea a fi un pic nebun (cum se făceau unii dintre ei, nebuni pentru Hristos), şi râdea aşa, „ca prostul”, cum zicem noi astăzi, şi Părinţii îl socoteau ca atare, chiar dacă erau pustnici împreună cu dânsul. Şi […]

12 Feb

Firea omenească trebuie depăşită cu orice chip.

“Firea omenească trebuie depăşită cu orice chip. Nu pierdeţi din vedere amănuntul, dar nici nu vă pierdeţi în amănunte. Nu pierdeţi amănuntul care vă poate creşte. Nu ţi se cere să cucereşti ca un general armate, ci să te birui pe tine. Bunăoară, să vă dau un exemplu de militar. Războiul este un joc de […]

12 Feb

Seamănă dragoste, și dragoste vei secera.

“Sfinții Părinții spun: „Seamănă dragoste, și dragoste vei secera. Seamănă pace, și pace vei culege”. Este cu neputință să dobândim pacea dacă suntem plini de pizmă și răutate. Dacă nu te vei slobozi de aceste însușiri diavolești, atunci cum vei intra în veșnicie? Numai Domnul ne poate schimba. Duhul se contopește cu gândurile. După cum […]

12 Feb

Înțelepciunea cuvântului

Fraţii mei, să ne aducem aminte de nemurirea sufletului. Să ştiţi că suntem pe pământ străin şi călători. Auziţi ce zice Psaltirea: Nemernic este omul pe pământ şi străin ca toţi părinţii săi. Nimeni nu rămâne în lumea aceasta. N-am venit să stăm aici. Aici este o trecere necontenită; am răsărit prin naştere şi asfinţim […]

06 Feb

Spre bucuria aproapelui

06 Feb

Gând pentru aproapele

“Se cuvine să avem ochi care să vadă ce este mai bun și inimă care să ierte ce este mai rău. Nu contează cine te-a rănit, ci cine te-a făcut să zâmbești, din nou. Un zâmbet este o poartă deschisă către suflet. Manifestarea lui Dumnezeu este starea de bucurie, de iubire. Omule, fii fericit că […]

06 Feb

Omul smerit

“Omul smerit nu dă sfaturi cu superioritate și nu face observații usturătoare, care sunt cea dintâi pricină a stricării relațiilor dintre oameni. Sfinții Părinți ne recomandă să dăm sfaturi și să ne expunem părerea față de anumite lucruri numai în cazul în care suntem întrebați. Așa ne spune și Înțeleptul Solomon: „Cel ce răspunde la […]

06 Feb

Cât costă o minune?

„Ce vrei?”, a întrebat-o oarecum enervat farmacistul. „Nu vezi că vorbesc cu fratele meu, pe care nu l-am văzut de mulți ani?” Atunci fetița i-a spus: „Vreau să-ți vorbesc despre fratele meu, care este foarte bolnav și pentru care vreau să cumpăr o minune.” O fetiță și-a luat pușculița și a golit conținutul ei. A numărat de […]

06 Feb

Îl desenez pe Dumnezeu.

“La ora de religie, o fetiţă de 6 ani desena şi colora de zor. Învăţătoarea de la acea clasă a întrebat-o “Păpuşică! Ce desenezi acolo?”. Fetiţa a răspuns: Îl desenez pe Dumnezeu. Învăţătoarea i-a vorbit din nou, zicându-i: Dar cum Îl desenezi tu pe Dumnezeu, căci nu L-a văzut nimeni cu ochii şi nu ştim […]

02 Feb

Întâmpinarea Domnului

“Adevărata sărbătoare este cunoașterea lui Dumnezeu!”