Archive for julio, 2015

31 Jul

Nu uitați să citiți Paraclisul Maicii Domnului!

“Către Născătoarea de Dumnezeu, a­cum cu osârdie să alergăm noi, pă­cătoșii și smeriții, și să cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, mi­los­tivindu-te spre noi; grăbește că pierim de mulțimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi de­șerți, că pe tine, singură nădejde te-am câș­ti­gât.”(din Paraclisul Maicii Domnului)

31 Jul

Bună dimineața!

Postul Adormirii Maicii Domnului cu bucurie și lumină în inimi!

30 Jul

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,mântuiește’ne pe noi!

29 Jul

Bună dimineața!

28 Jul

Noapte bună!

28 Jul

Hristos, Biruința noastră!

28 Jul

Femeia este liman al bărbatului

Cât ar fi femeia de învăţată, trebuie să fie supusă bărbatului. Că bărbatul este cap al femeii şi Hristos cap al bărbatului. În ordinea asta este ierarhia în familie. Iată cum este: Pe femeie a lăsat-o Dumnezeu ajutătoare omului. De aceea zice Sfântul Ioan Gură de Aur: „Femeia este liman al bărbatului”. Bărbatul, săracul, vine […]

28 Jul

Minunile dragostei

Nu trecuse nici un an de când Dumnezeu îi unise prin taina căsătoriei. Erau într-adevăr, o pereche potrivită. El, funcţionar la bancă. Ea, absolventa de liceu, politicoasă şi plină de însuşiri. Cunoştea limba franceză şi pianul.Şi era o gospodină deosebită. Toţi îi lăudau… Însă uneori încercările vieţii vin atunci când nimeni nu le aşteaptă… Fără […]

28 Jul

Se cuvine să mergem la plajă la mare?                

Răspunsul este da. Ar fi o greşeală mare să nu vă duceţi! Pentru că soarele e un doctor nemaipomenit de bun şi de scump, care ni se dă gratuit. Însă, şi acolo să fii stăpân pe tine. Nu te duce să păcătuieşti! Iar dacă îţi vin gânduri necuviincioase, stinge-le cu rugăciunea, şi tu te foloseşti […]

27 Jul

Un zâmbet din margarete…

27 Jul

Hristos, Lumina lumii!

20 Jul

’’Cu râvnă am râvnit pentru Domnul Atotţiitorul’’

Iubiţii mei, astăzi este sărbătorit un erou al credinţei şi al virtuţii, unul din cei mai mari bărbaţi ai lumii antice, ai epocii Vechiului Testament, Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul. Precum stea de stea se deosebeşte în strălucire şi floare de floare se deosebeşte în înfăţişare şi parfum, aşa şi fiecare sfânt are ceva deosebit, care-l […]

19 Jul

Prăznuirea Sf. Prooroc Ilie, Hramul de vară(19 iulie)

Prăznuirea Sf. Prooroc Ilie, cel dintâi ocrotitor al parohiei de Girona Mulțumiri tuturor celor care s’au ostenit să ajungă la Sf.Litutghie și nu l’au uitat pe Sf. Prooroc Ilie!

18 Jul

Mâine este totuși Duminică…

Nu uitați!!! Mâine este totuși Duminică…ziua Împăratului și Stăpânului a toate, HRISTOS, Pacea și Iubirea lumii!!! Veniți la această minunată întâlnire!!!

18 Jul

Hramul verii

Duminică 19 iulie și Luni 20 iulie, parohia noastră de la Girona, își prăznuiește primul mare ocrotitor, pe Slăvitul Prooroc Ilie!!! Să nu uităm să ajungem la Sfânta Biserică și să mulțumim prin rugăciune, Domnului Hristos și Sf. Ilie pentru toate!!!

18 Jul

Sfântul Ilie – Proorocul Sfintei Euharistii

Ilie vădeşte aşadar cu un mileniu înainte de Hristos temelia euharistică a lumii, proiectul veşnic de înveşnicire a creaţiei, adâncul de taină al iubirii lui Dumnezeu Dăruitorul, vocaţia omului de a se hrăni cu nemurirea, viitorul absolut al umanităţii, de unire în iubire cu Dumnezeu, prin intermediul Hranei celei veşnice.  Sfântul prooroc Ilie este temeiul […]

18 Jul

Sfântul Ilie apare ca descoperitor al „Fântânii Vieții“

Sfântul Prooroc Ilie este respectat ca profet și în religia islamică – Elias, în arabă إِلْيَاس, Iliās. Sfântul Prooroc Ilie apare în arta religioasă islamică într-o singură scenă din legendele islamice târzii. Este vorba de legenda prințului Iskandar (nume care are semnificații multiple; Iskandar este versiunea persană a numelui Alexandru; probabil că acest nume se […]

18 Jul

Sfântul Prooroc Ilie, martorul „vremurilor de pe urmă”

Profeţii sunt o dovadă clară a faptului că Dumnezeu se raportează prin iubire la lume şi la oameni. Unei umanităţi căzute în păcate, aflate în imposibilitatea de a auzi în mod direct mesajul divin, Dumnezeu îi vorbeşte prin mesagerii Săi, cu scopul acela de a oferi posibilitatea unei corecte relaţionări cu El însuşi, dar şi […]

18 Jul

Evanghelia din sărbătoarea Sfântului Prooroc Ilie

Evanghelia din sărbătoarea Sfântului Prooroc Ilie (Luca 4, 22-30)   Comentarii Patristice (Lc. 4, 22) Şi toţi Îl încuviinţau şi se mirau de cuvintele harului care ieşeau din gura Lui şi ziceau: Nu este, oare, Acesta fiul lui Iosif? Întrucât nu au cunoscut pe Hristos, Care a fost uns și trimis de către Dumnezeu, Care […]

18 Jul

Rugăciune către Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul

Preamărite și preaminunate proorocule al lui Dumuezeu, Ilie, care ai luminat pe pământ cu viața ta îngerească, cu râvna ta fierbinte către Dumnezeu Atotțiitorul, cu semnele și cu minunile tale, și cu marea lui Dumnezeu bunăvoință față de tine, fiind ridicat la cer cu trupul într-un car de foc; învrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe […]

18 Jul

Acatistul Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul

Condac 1: Tu, cel ce ai fost alesul Domnului pentru întoarcerea lui Israel de la închinarea lui Baal, aspru mustrător al împăraților nelegiuiți strălucind cu văpaia râvnei pentru Dumnezeu atotțiitorul, cu sfințenia vieții și a minunilor, cel ce te-ai ridicat cu trupul la ceruri și vei veni înaintea celei de a doua veniri a lui […]

18 Jul

Gând pentru aproapele

“Recomand o stare de veselie interioară, din inimă, o stare care înseamnă rugăciune neîncetată.” Arhimandrit Arsenie Papacioc

18 Jul

Revolta Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul

Sărbătoarea din data de 20 iulie își are o sorginte scripturistică, fiind prăznuită, se pare, încă din timpurile apostolice. Numeroși Sfinți Părinți ai Bisericii au scris omilii la această sărbătoare, printre ei numărându-se Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Ambrozie al Mediolanului și Fericitul Augustin. Sfântul Prooroc Ilie face parte dintre profeții vechi, care completează […]

09 Jul

Frumoasa Grecie

09 Jul

Hristos în mijlocul nostru!

09 Jul

Fotografia zilei

09 Jul

Smerenia cea înțeleaptă

Smerenia nu înseamnă să te frângi în faţa oricui şi să accepţi orice Este necesar totodată să arătăm că smerenia trebuie legată de înţelepciune. Ele nu pot fi despărţite. Dacă le desparţi greşeşti. Înţelepciunea fără smerenie duce la mândrie, iar smerenia fără înţelepciune poate duce la unele defecte, chiar la prostie. Pentru smerita cugetare trebuie […]