Archive for abril, 2015

30 Abr

Hristos, iubirea desăvârșită

Să nu mă întrebi care este măsura Iubirii. Privește… Crucea!

30 Abr

Fiica mea, să mergi la Biserică!

Fiica mea, să mergi Duminica la Biserică! Noi aici, sus, suntem cu toții la picioarele Atotțiitorului și ne bucurăm atunci când vedem pe cineva de-al nostru că merge la Biserică și-L slăvește pe Dumnezeu. De aceea să mergi, fiica mea, dimineața devreme, ca să asculți rugăciunile de la Utrenie, și nu la al treilea clopot. […]

30 Abr

Gând pentru aproapele

“Unde este Hristos, acolo nu e invidie şi gelozie. Iubirea nu gândeşte răul (I Cor. 13, 5)! Acolo este linişte, acolo sunt gânduri bune, acolo-i statornicie, acolo e sfântă pace. “Sf.Ignatie Briancianinov

30 Abr

Diaconițele în tradiția creștină

În ce privește, prima mărturie cu privire la slujirea diaconițelor o întâlnim în Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, unde se vorbește de Febe, care era ”diaconiță a Bisericii din Chenhrea” și care ”a ajutat pe mulți” (Romani 16: 1-2). În anul 111 sau 112 d.Hr., Plinius cel tânăr, într-o scrisoare a sa către […]

26 Abr

Despre “mersul la biserică”

Într-o zi au bătut la uşa chiliei mele doi tineri căsătoriţi. Mi-au adus un pomelnic şi mi-au cerut să le fac o rugăciune. Am intrat în vorbă cu ei şi, aşa cum mi-am statornicit eu o rânduială, i-am întrebat dacă merg la biserică. Şi atunci ei mi-au răspuns: „Nu suntem aşa de bătrâni ca să […]

25 Abr

Gând pentru aproapele

“Cel ce spală haina ruptă a aproapelui cu cuvinte dumnezeiești, sau o coase prin daruri, arată ca unul care, stăpân fiind, îmbracă înfățișare de slugă. Dar să ia seama cel ce face aceasta, ca nu cumva, nefăcând-o ca o slugă, să-și piardă, deodată cu plata sa, și cinstea puterii de stăpân care i se cuvine, […]

25 Abr

Femeile purtătoare de mir, primele martore ale Învierii

25 Abr

Muzică Psaltică

25 Abr

Femeile mironosițe, binevestitoarele Învierii

Femeile mironosițe, binevestitoarele Învierii Evanghelia Duminicii Mironosițelor vorbește despre grija de împlinire a celor cuvenite la moartea Dumnezeului Nemuritor, pe care au arătat-o niște femei pe care învățătura Lui le-a înviat. Atunci ”venind Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aștepta și el Împărăția lui Dumnezeu, și îndrăznind, a intrat la Pilat și a cerut […]

25 Abr

Femeile sunt asemeni florilor

Societatea noastră civilizată a adus drepturile femeii, dar Domnul Iisus a adus respectul ei.Hristos a vindecat femei: pe soacra lui Petru, pe femeia gârbovă, pe cea cu scurgere de sânge. A lăudat pe văduva ce dăduse 2 bănuţi la Templu.   A ascultat rugăciunea cananeencei pentru fiica ei. A vorbit la fântânalui Iacov cu femeia […]

25 Abr

Hristos a înviat!

25 Abr

Gând pentru aproapele

“Dragostea și smerenia sunt grele pentru diavol și ușoare pentru om…” Cuviosul Paisie Aghioritul

25 Abr

Cuvântul care zidește

“Patimile arată robia sufletului. Nepătimirea e semnul libertății lui. Nepătimirea deschide sufletul pentru Dumnezeu. Iar în Dumnezeu e libertate. Dumnezeu e lărgimea nehotărnicită, care dă sufletului putere să se lărgească la nesfârșit, să nu rămână lipit de un lucru mărginit, să nu se lipească pe rând și fără voie de ele. Aflându-se în Dumnezeu, sufletul […]

24 Abr

Gând pentru aproapele

“Răbdarea necazurilor e semnul cunoștinței adevărate.”(Marcu Ascetul)

24 Abr

Cuvântul care zidește

“Trezvia se aseamănă scării lui Iacov, deasupra căreia stă Dumnezeu și pe care umblă Sfinții Îngeri. Căci șterge din noi tot răul. Ea taie vorbăria, ocărârea și toată lista relelor văzute, neîngăduind să fie lipsită, din pricina lor, nici măcar pentru puțină vreme de dulceața proprie.”(Sf.Isihie Sinaitul)

22 Abr

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

La mulți ani binecuvântați tuturor celor care poartă numele acestui mare sfânt al Ortodoxiei!!!

22 Abr

Ce ai tu să nu-ţi fi dat Dumnezeu?!

În fiecare zi ar fi bine să ascultăm măcar un cântec, să citim ceva bun, să vedem ceva frumos şi să spunem câteva cuvinte dulci, calde. Toată lumea vrea fericire, nimeni nu vrea durere, dar nu poţi să ai un curcubeu fără un pic de ploaie. Mugurele devine floare. În viață câștigi, pierzi, suferi, dar […]

17 Abr

Cuvântul care zidește

“Precum lumina soarelui atrage ochiul cel sănătos, aşa şi cunoştinţa lui Dumnezeu  atrage spre sine în chip firesc mintea curăţită prin dragoste.” Sf. Maxim Mărturisitorul

17 Abr

Gând pentru aproapele

“Orice plănuire a ta să o începi cu Cel ce este începutul a tot binele, ca să fie după voia lui Dumnezeu ceea ce ai de gând să faci.”(Marcu Ascetul)

17 Abr

Tuturor încă o zi înflorită în Lumina Învierii!

17 Abr

Izvorul Tămăduirii

14 Abr

2015, SĂPTĂMÂNA LUMINATĂ, Program Liturgic

Săptămâna LUMINATĂ 12 aprilie – 17 aprilie 2014 Duminică, 12 aprilie, Învierea Domnului 11:00h – Vecernie(A doua Înviere)  Luni, 13 aprilie, Sf.Paști 09:30h – Sf.Liturghie Marți, 14 aprilie, Sf.Paști 09:30h – Sf.Liturghie Vineri, 17 aprilie, Izvorul Tămăduirii(Harți) 09:30h – Sf.Liturghie    

14 Abr

Mănăstirea Vatopaidi, Athos, Slujba Învierii

14 Abr

Canonul Învierii

14 Abr

Sfintele Paști, cântările Laudelor

14 Abr

Hristos a înviat!

14 Abr

Îngerul a strigat

13 Abr

Sfânta Lumină, dovezi și mărturii

13 Abr

Sfânta Lumină la Ierusalim, 2015

13 Abr

“Dacă Dumnezeu există, atunci ne-am ars amândoi”

Într-o bucuroasă dimineaţă de mai, în chilia sa plină de lumină, m-am văzut pentru ceva vreme cu Părintele Arsenie Papacioc. Între altele, mi-a povestit atunci două episoade ale vieţii sale de o sfătoasă savoare. În vremea puşcăriei sale, în repetate rânduri Părintele Arsenie e ridicat de caralii şi bătut îngrozitor pentru a-l determina să-şi renege […]

13 Abr

2015, 11/12 aprilie, Noaptea de Înviere în parohie

12 Abr

Hristos a înviat!

12 Abr

Gând pentru aproapele

12 Abr

Învierea Domnului

Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Apărătorul cel mare și Doamne, biruitorul morții celei veșnice, ca cei ce ne-am izbăvit de omorârea cea duhovnicească, cele de laudă aducem Ție, noi robii Tăi și zidirea Ta. Cel ce ai biruință asupra morții, de moartea păcatelor slobozește-ne pe noi, care grăim: Iisuse, Cel ce ai înviat din […]

11 Abr

Sfânta și Marea Sâmbătă

În Sfânta și Marea Sâmbătă prăznuim îngroparea dumnezeiască și trupească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și pogorârea la iad, prin care neamul nostru fiind chemat din stricăciune a fost mutat spre viață veșnică. Cele patruzeci de zile ale Postului Mare întrec pe celelalte zile; iar săptămâna mare este cea mai importantă; şi iarăşi săptă­mâna mare […]

10 Abr

Sfânta și Marea Vineri

Prin milostivirea Ta cea mai presus de fire, Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi. Amin. În Sfânta şi Marea Vineri, se prăznuiesc sfintele şi mântuitoarele şi înfricoşătoarele Patimi ale Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos: scuipările, lovirile peste faţă, palmele, insul­tele, batjocurile, haina de porfiră, trestia, buretele, oţetul, piroanele, suliţa, şi înainte de toate, […]

10 Abr

Antifoane la Sfânta și Marea Vineri

09 Abr

EVANGHELIA ZILEI

Ev. Matei 27, 33-54 În vremea aceea, venind la locul numit Golgota, care înseamnă: locul Căpăţânii, ostaşii I-au dat lui Iisus să bea vin amestecat cu fiere, dar, gustând, nu a voit să bea. Iar după ce L-au răstignit, au împărţit hainele Sale, aruncând sorţi, ca să se împlinească ceea ce s-a zis de proorocul: […]

09 Abr

Astăzi s-a spânzurat pe lemn…

09 Abr

Sfânta și Marea Joi

Astăzi s-a spânzurat pe lemn Cel ce a spânzurat pământul pe ape…

08 Abr

Sfânta și Marea Miercuri

Sfânta și Marea Miercuri – Femeia cea păcătoasă care a uns cu mir pe Domnul. “Doamne Atotputernice şi Atotîndurate! Îmi aduc aminte că Te-ai născut Om din Sfânta Fecioară în peşteră şi ai fost vândut cu treizeci de arginţi de ucenicul cel viclean, ca să ne răscumperi pe noi, păcătoşii, de sub puterea diavolului. Pentru […]

07 Abr

Evanghelia zilei

Ev. Matei 24, 36-51; 25, 1-46; 26, 1-2 Zis-a Domnul către ucenicii Săi: de ziua şi de ceasul acela, nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl Meu singur. Cum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi şi la venirea Fiului Omului. Căci precum era în zilele cele dinainte […]

06 Abr

Să tacă tot trupul! Domnul vine către Patima Sa…

06 Abr

Iată, Mirele vine…

06 Abr

Evanghelia zilei

Ev. Matei 24, 3-35 În vremea aceea, şezând Iisus pe Muntele Măslinilor, s-au apropiat de Dânsul ucenicii Săi, la o parte, şi I-au zis: spune nouă când au să fie acestea şi care este semnul venirii Tale şi al sfârşitului acestei lumi? Răspunzând, Iisus le-a zis: vedeţi să nu vă înşele cineva, fiindcă vor veni […]

06 Abr

Gând pentru aproapele

În Sfînta și Marea Marți se face pomenire de cele zece fecioare din Sfânta Evanghelie. Pe când Domnul nostru Iisus Hristos Se suia la Ierusalim şi Se ducea la Patimă, a spus ucenicilor Săi mai multe pilde. Unele din ele sunt îndreptate către iudei. Pilda celor zece fecioare însă a spus-o pentru a ne îndemna […]

04 Abr

Gând pentru aproapele

“Iubirea nu are într-adevãr nimic altceva decât pe Dumnezeu. Cāci Dumnezeu este iubirea.” Sf. Nil Sinaitul

04 Abr

Florii binecuvântate tuturor!

Sărbătoarea Floriilor să dăruiască tuturor bucurie binecuvântată și urcuș spornic în rugăciune spre Patimile Domnului în săptămâna ce începe mâine! desen realizat de Gabriela Mihăiță David

04 Abr

SFÂNTUL ȘI MARELE POST 2015, a VI-a săptămână

Programul liturgic pentru săptămâna Floriilor  Miercuri 1 aprilie 18.00h: Spovedanie  Sâmbătă 4 aprilie, Sâmbăta lui Lazăr – Pomenirea morților 08.00h: Sf.Liturghie ▼ 17.00: Vecernie // Spovedanie  Duminică 5 aprilie – Intrarea Domnului în Ierusalim(Floriile) 08.00h : Utrenia 09.45h:  Sf.Liturghie ▼ 19.00: Denie † Intrarea în Săptămâna Patimilor Domnului NU UITAȚI! Perioada de spovedit în timpul celor 40 de zile ale […]

03 Abr

Cuvântul care zidește

“Acelora care îl urmează, Hristos le dă o pildă de iubire cerească: „Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui” (Ioan 15,10). Toate poruncile Mântuitorului se cuprind într-una: Să iubiţi. Celelalte, privind rugăciunea, milostivirea, smerenia, curăţia, răbdarea, jertfa, îndrăzneala, iertarea, trezvia şi bucuria, sunt […]