Archive for marzo, 2015

31 Mar

Gând pentru aproapele

“Când vei fi ocarât de cineva, sau disprețuit în vreo privință oarecare, fii cu luare aminte dinspre gândurile mâniei, ca nu cumva, despărțindu-te de dragoste din pricina supărării, să te așezi în ținutul urii. Când vei suferi pentru vreo ocară sau necinste, să știi că te alegi cu un folos. Căci prin ocară e alungată de […]

30 Mar

Muzică psaltică

30 Mar

Cuvântul care zidește

“Căci zice Scriptura: Până la o vreme va răbda cel cu îndelungă răbdare și pe urmă i se va răsplăti lui cu bucurie; până la o vreme va ascunde cuvintele lui, și buzele multora vor spune înțelepciunea lui. Acestea sunt semnele îndelungii răbdări. Dar nu numai acestea, ci propriu îndelungii răbdări mai este și a […]

30 Mar

Hristos, nădejdea noastră

30 Mar

Spovedania deasă, foloasele ei

Cele cinci foloase ale desei spovedanii sunt: 1. Primul folos al desei spovedanii este că, precum pomii, care se smulg des şi se răsădesc, nu pot să prindă rădăcină adâncă în pământ, aşa şi obiceiurile cele rele şi deprinderile păcătoase, prin mărturisire deasă, nu pot prinde rădăcini adânci în inima celui ce se mărturiseşte. Sau, […]

30 Mar

Gând pentru aproapele

“De ce îi este omului de astăzi foame? De iubire și de sens” -Nicolae Steinhardt-

30 Mar

Puține cuvinte, multă iubire…

Vorbele pline de vorbe nu ating inimile… Aroma cuvintelor poartă parfumul inimii sau mirosul minții. Scrisul este condamnarea la nemurire, iar uneori poezia devine rugăciunea inimii. Simt, simți, simţim. Amintirile sunt popasuri binecuvântate pentru veșnicie. Gândurile, rugăciunile, inima, brațele, sentimentele, privirile calde ale cuiva sunt cele mai frumoase locuri din lumea aceasta. Naturalețea și gingășia […]

30 Mar

Cum câștigă diavolii sufletele

Eu sunt diavolul desfrâului, al luxului și al sulemenirii. Pe toate drumurile mă plimb vesel, zâmbesc la toate răspântiile, mă odihnesc şi mă răsfăț cel mai mult la petreceri, îndulcesc ochii tinerilor, sparg vasele cele mai cinstite, înşel minţile cele mai lăudate. Stau neizgonit chiar în casele căsătoriţilor, nu sunt departe nici de casele văduvelor, […]

29 Mar

Hristos în mijlocul nostru

28 Mar

Puține cuvinte, multă iubire

“Port în suflet pe toți, mă rog pentru toată lumea, iubesc. Nu împart eu dreptatea. Nu stabilesc eu cine merită și cine nu, cine este vrednic și cine nevrednic este. Nu judec ca să nu fiu judecat. Sau viaţa mă învaţă ca să nu judec, chiar dacă sunt judecat. Iubesc, chiar dacă nu sunt iubit. […]

28 Mar

Gând pentru aproapele

“Dacă vrei să-l folosești fără vorbă multă pe iubitorul de învățătură, îndeamnă-l la rugăciune, la credință dreaptă și la răbdarea necazurilor. Căci prin acestea se dobândesc toate celelalte virtuți.” (Marcu Ascetul)

27 Mar

Gând pentru aproapele

“Totul începe, continuă şi se termină în iertare. „Iertaţi şi veţi fi iertaţi” (Lc. 6, 37), spune Domnul.”(Ieromonah Hrisostom Filipescu)

27 Mar

Pocăinţă – Spovedanie – Dumnezeiască Împărtăşanie

Cu toţii cunoaştem mai mult sau mai puţin viaţa Sfintei Maria Egipteanca. Ştim că de la o vârstă fragedă a trăit în păcat, în patimile trupeşti, cu o fervoare fără saţiu. La un moment dat a vrut să meargă la Locurile Sfinte împreună cu alţi pelerini din Alexandria, oferindu-şi trupul călătorilor din corabie pentru a-şi […]

27 Mar

„Cu un sărut mai aproape de moarte”

Moartea spune mult despre om. M-am convins că în felul în care moare un om se conţine și felul în care a trăit. Înainte de a muri, tata a pus mîna pe receptor şi a zis: „Veniţi. Am impresia că mor.” … Tata trăia singur într-un sat uitat de lume şi a murit singur. Toată […]

27 Mar

Hristos, mântuirea lumii

27 Mar

Gând pentru aproapele

„Prietenul credincios este o comoară însuflețită, o grădină împrejmuită, un izvor pecetluit care se deschide din vreme în vreme pentru a te împărtași de el; nu pot să-i numesc prieteni decât pe cei care sunt buni cu adevărat și care s-au împrietenit cu noi pe temeiul virtuții“. – Sf. Grigorie Teologul –

27 Mar

Când inima îngheață, pune lemne pe foc

Îmbrățișăm viața așa cum este. O luăm de mână și pornim la plimbare. Când obosim ne mai așezăm pe o bancă sau chiar pe iarbă. Privim în zări. Tragem aer în piept. Sunt și dăți în care mai scrâșnim din dinți. Facem o cruce mare. Ne ridicăm și mergem mai departe. Nu descurajăm. Dacă Dumnezeu […]

26 Mar

SFÂNTUL ȘI MARELE POST 2015, a V-a săptămână  

Programul liturgic pentru a cincea săptămână 23 martie – 29 martie 2015  Luni 23 martie, Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri 18.00h: Denia Canonului cel Mare  Miercuri 25 martie, Buna Vestire(dezlegare la pește) 09.30h: Sf.Liturghie 18.00h: Vecernie * Taina Sfintei Spovedanii  Vineri 27 martie Împreună slujire la Taina Sf.Maslu și Denia Acatistului Bunei Vestiri în parohia Nașterii Maicii Domnului (Gandesa) Sâmbătă  28 […]

25 Mar

Durere atotputernică pentru aproapele

Poate că cel mai mare bine pe care îl putem face lumii este să ieşim, pur şi simplu, la geam şi să privim în stradă, până când inima noastră se va umple de această durere atotputernică pentru aproapele.    Câţi din cei care se duc duminica la biserică se pot lăuda că poartă în piepturile […]

25 Mar

Buna Vestire, ziua femeii creștine!

Multi și binevestiți ani!

24 Mar

Icoana Bunei Vestiri(25 martie)

24 Mar

Gând pentru aproapele

24 Mar

Nu contează păcatul, ci voinţa omului

Ca şi evreii, creştinii de azi numără păcatele, le ierarhizează, neînţelegând taina mântuirii care se lucrează prin Hristos.  Azi, când greblam prin grădină m-am gândit că păcatul este nimic, este ca un vis care, când te trezeşti nu mai este. Că păcatul este un vis o înţelegem din cuvintele Mântuitorului, atunci când spune că cel […]

24 Mar

Hristos, Pacea lumii…

24 Mar

Puține cuvinte, multă iubire…

Îndrăznesc să afirm că iertarea este o virtute exclusiv creştinească. Până la Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, iertarea nu era cunoscută în lume. Fiecare om răspundea aproapelui său după faptele lui; la rău răsplătea cu rău, la bine răsplătea cu bine. Chiar poporul ales, căruia Dumnezeu i-a descoperit voia Sa, interpreta legea prin prisma unui întuneric […]

24 Mar

Înțelepciunea cuvântului

24 Mar

Gând pentru aproapele

CANONUL MARE Alcătuire a Sfântului Părintelui nostru Andrei Criteanul Ierusalimiteanul. (extras) Cântarea a 2-a: Irmosul :     Ia aminte, Cerule, şi voi grăi; şi voi lăuda pe Hristos, Care a venit din Fecioară cu trup (de două ori).     Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.     Ia aminte, cerule, şi voi grăi; pământule, primeşte în urechi glasul celei […]

24 Mar

Să înțelegem sensul celor care ni se întâmplă!

Cine nu scoate sens din păcatele în care cade acela va repeta păcatul, până când va înţelege de ce i se lasă lui acel păcat, pentru că până a ajunge la virtuţi trebuie să învăţăm din păcate, iar acesta este un început al virtuţii. Nimeni să nu se mâhnească de păcatele sale, ci să le […]

24 Mar

Teama noastră în faţa suferinţei

A ne educa inima este departe de a fi un fapt simplu. În schimb educarea intelectului este relativ mai uşoară –  în funcţie de capacităţi, fiecare dintre noi poate să-şi dezvolte darurile sale intelectuale. Intelectul primeşte şi reţine tot ceea ce lasă asupra lui o anumită pecete. În privinţa aceasta inima este un organ duhovnicesc […]

23 Mar

Gând pentru aproapele

23 Mar

”De tine se bucură”, glasul al II-lea

Tipicului liturgic bizantin îi aparțin cele trei liturghii cunoscute: Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Hrisostom, Liturghia Sfântului Vasile cel Mare și Liturghia Darurilor Mai înainte Sfințite. Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare se săvârșește de 10 ori în timpul anului bisericesc. Cinci dintre acestea se săvârșesc în primele cinci duminici ale Postului Paștilor, fapt […]

23 Mar

Model de femeie ortodoxă

Mama Părintelui Petroniu Prodromitul În toată viaţa ei a fost profund credincioasă. Sărbătorile le ţinea cu mare sfinţenie, chiar şi pe cele mai mici. Deşi nu ştia carte, avea socotelile ei şi stia din vreme şi fără greş toate sărbătorile, posturile şi pomenirile anuale ale celor răposaţi. Milostenia îi era grija de căpetenie. Pe străini […]

22 Mar

Înțelepciunea cuvântului

„Poți să nu păcătuiești de frică. E o treaptă inferioară, bună și ea. Ori din dragoste: cum o fac sfinții și caracterele superioare. Dar și de rușine. O teribilă rușine, asemănătoare cu a fi făcut un lucru necuviincios în fața unei persoane delicate, a fi trântit o vorbă urâtă în fața unei femei bătrâne, a […]

21 Mar

Hristos în inima noastră!

21 Mar

Gând pentru aproapele

Acela ce judecă și osândește, potrivnic lui Hristos este și antihrist se numește, pentru că răpește judecata lui Hristos! Drept aceea, fraților, pe nimeni să nu osândim. Dar, mai ales pe preot să nu-l osândim, măcar de l-ai și vedea pe el greșind ceva; să nu-i zici lui că păcătos ești și cu nevrednicie slujești. […]

21 Mar

Despre post şi despre patima defăimării.

Predică la Duminica a IV-a din Post (a a Sfântului Ioan Scărarul) – Sfântul Ioan Gură de Aur Cine critică cu amărăciune păcatele altora, acela nu are a aştepta nici o iertare pentru păcatele sale. Căci Dumnezeu ne va judeca nu numai după mărimea păcatelor noastre, ci şi după cum am judecat noi pe alţii. […]

21 Mar

Scara Raiului

Scara Raiului – Duminica Sf. Ioan Scararul G Mihaita David

21 Mar

Film ortodox “Iartă-mă…Păcatul și Pocăința”

20 Mar

Hristos Lumina lumii!

19 Mar

Gând pentru aproapele

Prietenia iubește fără condiții, vorbește fără intenții, dăruiește fără motive și ține la cineva fără explicații… Prietenia se construiește încetul cu încetul, cărămidă cu cărămidă, din soare și ploi ale inimii, din bucățele de timp petrecute împreună…

18 Mar

Dragostea se călește în greutăți!

Dragostea se călește în greutăți, întărește caracterele amândurora și îi ajută să croiască împreună o singură cale pe care, pornind împreună, cei doi împreună și merg, doar înainte, pentru totdeauna.  Dacă ai dragoste, vei avea și toate celelalte, deoarece cu omul pe care îl iubești cu adevărat te simți bine și liniștit în orice împrejurări. […]

18 Mar

Gând pentru aproapele

Lăudând voi chema pe Domnul! Și când mă necăjeam am chemat pe Domnul, și către Dumnezeul meu am strigat! Auzit glasul meu, și strigarea mea înaintea Lui a intrat în urechile Lui! Către Tine, Doamne , voi striga, și către Dumnezeul meu mă voi ruga! Trimite Lumina Ta și Adevărul Tău! Iartă-mă, Doamne, Mântuiește-mă!Deshide ușa milei […]

18 Mar

Hristos, Lumina lumii!

18 Mar

În căutarea aproapelui pierdut

Aceasta este comoara Duhului Sfânt despre care Sfântul Serafim de la Sarov spunea: „Agonisește duhul blândeții și în jurul tău se vor mântui mii”. Ceea ce înseamnã cã Dumnezeu, pentru rugăciunile unui astfel de om, care iartă pe toți, iartă păcatele păcătosului și îi dă chip de pocăință.   Nejudecarea are urmări miraculoase asupra păcătosului. […]

18 Mar

Dimineața, nu uitați de „micul dejun” sufletesc

Dimineaţa, când sufletul este neîntinat de impresii străine, rugându-vă să vă înţelepţească Dumnezeu, pătrundeţi cu luare-aminte în această tainiţă a judecăţilor dumnezeieşti şi vedeţi ce grăieşte Domnul Cel de-a pururi Viu prin acest cuvânt.   În fiecare zi se cade să citim câte un capitol din Evanghelie. Este o lecţie a Sfintei Biserici pentru copiii […]

17 Mar

Hristos în mijlocul nostru!

17 Mar

Eclipsă de Dumnezeu

www.doxologia.ro Dumnezeu nu Se ascunde de om. Omul păcătos se ascunde de Dumnezeu; se tot ascunde până ce ÎI pierde cu totul din vedere.Precum stă scris despre strămoşii oamenilor când au păcătuit: şi s-a ascuns Adam şi femeia lui de către faţa Domnului Dumnezeu între pomii Raiului. Precum atunci, aşa şi acum. De fiecare dată când omul face un păcat […]

17 Mar

Ai căzut? „Ridică-te și vei fi viu!”

Sfântul Petru ne-a lăsat o pildă vie, despre cea mai importantă condiție la care trebuie să răspundem, când dorim să ne întoarcem, după căderea în păcat, iarăși la Dumnezeu. Aceasta este credința în dumnezeiasca milostivire, care izgonește orice deznădejde. Dumnezeu este dragoste. Oricât ar fi de greu păcatul nostru El ni-l va ierta, ajunge doar […]

17 Mar

Sub călăuzirea dragostei…

Eu cred că fiecare dintre noi a văzut măcar o dată în viaţă o familie în care soţii se înţeleg unul pe celălalt din priviri, din „jumătate de vorbă”. Aceştia au trăit împreună mulţi ani, se cunosc bine unul pe celălalt, au ajuns la unirea de cuget. Uneori, exprimându-şi părerea cu privire la o anumită […]

17 Mar

Corbul lui Ilie

Într-o casă de oameni săraci şi lipsiţi, un copilaş auzi pe bunică-sa citind în Istoria biblică despre corbul ce aducea de mâncare lui Ilie proorocul. – Bunică dragă, – zise copilul – să deschidem şi noi uşa, să ne aducă şi nouă ceva corbul! Bunica încerca să-l dezmintă pe copil, dar copilul nu şi nu, […]