Archive for enero, 2015

31 Ene

Fotografia zilei

31 Ene

1 Februarie – Înainteprăznuirea Întâmpinarii Domnului

1 Februarie – Înainteprăznuirea Întâmpinarii Domnului Cereasca ceată a îngerilor privind spre pământ vede venind pe Cel mai Întâi-Născut decât toată făptura, aducându-Se ca un Prunc în Biserică, purtat de Maica ce nu ştie de nuntă şi cântă acum, împreună cu noi, cântare de Înainteprăznuire, bucurându-se. (Tropar la Praznicul Înainteprăznuirii Întâmpinării Domnului)

31 Ene

Desenul duminicii, Pilda Vameșului și a Fariseului

G Mihaita David www.albastrude.wordpress.com

31 Ene

Trăirea cu rânduială

Dumnezeu l-a creat pe om liber, pentru că libertatea este unul dintre atributele divine și Dumnezeu respectă această libertate, așa cum le-a respectat-o primilor oameni. Le-a spus: Mâncați din toți pomii raiului, dar din acesta să nu mâncați!, însă nu a pus în jurul pomului un gard de sârmă ghimpată sau un zid, care să-l […]

31 Ene

4 în 1: smerenia instant!

Smerenia este locul geometric al existenţei mele care îndeplineşte, cumulat, următoarele patru condiţii: 1) mă ajută să cuprind în inima mea pe toţi oamenii; 2) îmi oferă perspectiva corectă asupra realităţii în care trăiesc şi a situaţiei în care mă aflu; 3) îmi deschide uşa către adâncul fiinţei mele, către întâlnirea cu mine însumi, cel […]

31 Ene

Noroiul din noi

«Era un împărat în vârstă de 30 de ani, care era nemulţumit de răul din lume. Şi-a spus că până la 40 de ani va încerca să-i schimbe pe toţi supuşii săi, pentru ca să nu mai existe răutăţi. Dar la 40 de ani, după ce şi-a “admirat” eşecul – şi-a propus ca măcar curtenii […]

31 Ene

Duminica Vameșului și a Fariseului, Începutul Triodului

 „Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage: unul fariseu şi celălalt vameş. Fariseul, stând, aşa se ruga în sine: Dumnezeule, îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, adulteri, sau ca şi acest vameş. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câştig. Iar vameşul, departe stând, nu […]

31 Ene

Mitropolitul Bartolomeu Anania

31 Ene

Vrei să ţi se supună femeia precum Biserica lui Hristos?

Vrei să ţi se supună femeia precum Biserica lui Hristos? Ai şi tu grijă de ea, după cum Hristos (are grijă) de Biserică! Şi chiar dacă trebuie să-ţi dai sufletul pentru ea, chiar dacă trebuie să fii tăiat în mii de bucăţi, chiar dacă ai suferi şi ai pătimi pentru ea, să nu te dai […]

30 Ene

Sfințirea primei biserici din Cipru închinată Cuviosului Paisie Aghioritul

Într-o atmosferă de praznic duhovnicesc, cea dintâi biserică din Cipru purtând hramul Cuviosului Paisie Aghioritul a fost sfințită în cartierul Ekáli din Limassol. Noua biserică este închinată Cuviosul Paisie, Sfântului Arsenie Capadocianul și Sfinților Varahisie și Iona. Slujba de sfințire a început la orele 18.00 în după amiaza zilei de 23 ianuarie, odată cu aducerea moaștelor sfinților […]

29 Ene

Cum se ajunge la smerenie?

Cel smerit nu se simte niciodată înteţit, grăbit şi tulburat. În el nu sunt gânduri înfierbântate şi uşuratice.   Cel smerit nu se simte niciodată înteţit, grăbit şi tulburat. În el nu sunt gânduri înfierbântate şi uşuratice. În toată vremea se află într-o odihnă lipsită de încordare. De s-ar ciocni cerul cu pământul, el nu […]

29 Ene

✝) Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur

Pe cei trei preamari luminători ai Dumnezeirii Celei de trei ori mai strălucitoare decât soarele, pe cei ce învăpăiază lumea cu Razele Dumnezeieştilor dogme; pe râurile cele cu miere curgătoare ale înţelepciunii, care adapă toată făptura cu apele cunoştinţei de Dumnezeu; pe Marele Vasile şi pe Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, împre­ună cu Strălucitul Ioan cel […]

29 Ene

Iertarea păcatelor poate fi la un psalm distanță

Eu cred că omul, dacă va avea nădejde, dobândeşte iertare în timpul cât zice Psalmul 50 de la un capăt la altul.   Eu cred că fiecare om se poate vindeca de patima lui, dacă va înţelege că atâta vreme cât mai trăim în această viaţă, este vreme de luptă. Să nu ne uităm la păcat […]

29 Ene

Declarație de dragoste pentru soția ta

Aşez dragostea ta mai presus de toate şi nimic nu mi-ar fi mai împovărător şi mai asupritor decât a fi în vreo împotrivire cu tine, vreodată.  Spuneţi tinerei voastre soţii cu glasul cel mai gingaş din lume: „Te-am luat, scumpă copilă, ca tovarăşă a vieţii mele, te-am chemat să împarţi cu mine sarcinile cele mai […]

29 Ene

Bărbatul smerit

Bărbatul smerit se grăbeşte să-şi tăinuiască toate virtuţile sufletului său. Bărbatul smerit, dimpotrivă, înlătură orice cinste pământească şi se consideră pe sine ultimul dintre toți semenii. Cu toate că apare cumpătat la înfăţişare, este socotit ca eminent în faţa lui Dumnezeu. Când a îndeplinit toate poruncile lui Dumnezeu, zice: slugă netrebnică sunt, el mărturiseşte că […]

29 Ene

Manifestarea iubirii bărbatului faţă de femeia sa

Să o cinsteşti mai mult decât orice şi oricine, pentru toate, pentru frumuseţe, pentru înţelepciunea ei, şi să o lauzi…   Vom nota câteva din sfaturile Sfântului Ioan Gură de Aur: „Să-i spui cuvinte de dragoste:… Eu, dintre toate lucrurile, mai mult cinstesc iubirea ta şi nimic nu-mi este atât de chinuitor şi neplăcut pe […]

29 Ene

Înțelepciunea cuvântului

Nu putem să simţim bucuria, dacă noi nu considerăm mai întâi că bucuria celorlalţi este a noastră.   Nimic nu-i împlineşte mai mult pe oameni decât iubirea, până când aceştia se vor umple de Sfântul Duh. Şi nimic nu convinge pe Sfântul Duh să rămână la noi, decât puterea iubirii. (din Omilia a V-a la Galateni) […]

28 Ene

“Iubeşte-o pe femeia ta tot aşa cum te iubeşti şi pe tine”

Câtă iubire ai pentru tine, atâta iubire vrea Dumnezeu să ai şi pentru femeia ta. Nu vedeţi că şi în trupul nostru există multe lucruri nedesăvârşite şi multe lipsuri? Unul are picioarele strâmbe, altul mâinile paralizate, un al treilea are vreun mădular bolnav etc. Însă, nici nu se poartă rău cu mădularul acela, nici nu-l […]

28 Ene

Păcatul judecării preoților

Daca este asa de grav pentru mantuirea sufletelor noastre sa osandim pe cei de o masura cu noi, cu atat este mai pierzator pentru noi sa osandim pe mai marii nostri, adica pe preoti, parintii nostri duhovnicesti. Ei sunt slujitorii Imparatului Ceresc. Ei stau in fata dumnezeiescului pristol in sfanta biserica. Ei sunt savarsitorii Sfintelor […]

28 Ene

“Când am ajuns la iubire, am ajuns la Dumnezeu”

La un dineu, se găsea, printre musafiri, şi un ateu – om rău, lipsit de credinţă – care l-a întrebat la un moment dat pe creştinul de alături: – De unde ştii tu că Dumnezeu te-a iertat pentru păcatele tale sau că îţi ascultă rugăciunile, când, de fapt, nu vezi nimic din toate acestea? – […]

28 Ene

Practica yoga este acceptată de Biserică?

– Practica yoga este acceptată de Biserică? – Nu vă mai înșelați și cu yoga, dragii mei, Biserica o consideră erezie. A venit cineva la mine și a început să vorbească despre yoga și i-am spus: Dar cine vă oprește să faceți metanii, care este o mișcare completă a organismului. S-au văzut creștini deasupra pământului […]

28 Ene

“Iubesc sau nu iubesc?”

Doi creştini s-au hotărât să se ducă la Ierusalim. Se mergea pe mare cu corabia în condiţii grele, nu erau avioane. Mergând ei spre Ierusalim, au intrat să găzduiască la o casă, unde i-au găsit pe toţi bolnavi. Au sărit amândoi, i-au ajutat cât au putut. Dar unul dintre ei a zis: – Eu nu […]

28 Ene

Rugăciunea – soluţia salvatoare

Nu-ţi mai rămâne altceva de făcut, soro, decât să te rogi Celui ce singur poate să ajute. Doar El îl poate mântui, dacă tu îl vei îndupleca prin rugăciunile şi jertfele tale.   Soţul tău este ateu, şi acest lucru îţi otrăveşte viaţa. Din ateism s-au născut în el toate relele puternice de sub ceruri: este […]

28 Ene

Slava deșartă

Slava deșartă Aleşii lui Dumnezeu nu se tem de nimic în lumea asta, decât numai de slava deşartă, care vine din uitarea morţii şi când se depărtează darul lui Dumnezeu. Sfântul Ierarh Ioan Milostivul, când a ajuns Patriarh al cetăţii Alexandriei, a poruncit numaidecât ca să-i zidească mormântul, dar să nu-l acopere. Şi la orice […]

28 Ene

Tot lucrul care are întru sine smerenie este cu bună cuviinţă!

Pune gard între suflet și gândurile viclene! Tot lucrul care are întru sine smerenie este cu bună cuviinţă. Pentru că îndeletnicirea cea netrupească a minţii, cu povaţa înţelegerii Sfintelor Scripturi spre setea de Dumnezeu, pune gard înlăuntru, între suflet şi gândurile de viclenie, şi păstrează în suflet amintirea bunătăţilor viitoare.   Sunt trei trepte de […]

28 Ene

Duhul Sfânt ne-a creat pe toţi liberi şi pe fiecare diferit

Este de datoria noastră să trecem fără încetare de la nivelul superficial la care fiinţele vor fi clasate în categorii, la nivelul persoanei autentice care nu este niciodată nici plictisitoare şi nici previzibilă.    Libertate înseamnă şi diversitate şi unicitate. În măsura în care suntem liberi, fiecare dintre noi manifestă chipul divin în maniera sa […]

13 Ene

Canonizarea Cuviosului Paisie Aghioritul

13 ianuarie 2015 – Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice a aprobat astăzi trecerea în rândul sfinţilor a Cuviosului Părinte Paisie Aghioritul Cuviosul Paisie Aghioritul este unul dintre cei mai iubiți părinți care au viețuit la Sfântul Munte Athos. A adormit întru Domnul la 12 iulie 1994, fiind îngropat în incinta Mănăstirii “Sfântul Ioan Evanghelistul” din […]

11 Ene

Căsătoria – ca o lecţie lungă a smereniei

“De veţi întâlni un om smerit cu adevărat, veţi crede că e un băiat bun şi înţelept, iar ceea ce i-aţi relatat, i-a fost cu adevărat interesat. Dacă însă nu v-a făcut plăcere comunicarea cu el – probabil e datorită faptului că sunteţi invidios că viaţa poate fi primită atât de uşor şi cu încredere […]

11 Ene

Trebuie să mănânci trei oușoare

Mai povestea Părintele Cleopa: ”Când am fost la Iasi pentru operatie, trebuia să-mi facă o urografie la rinichi. Era în Postul Mare. Mi-a făcut o analiză si n-a iesit. Apoi a venit la mine o doctorită si mi-a zis: – Părinte, ca să iasă urografia la rinichi, trebuie să mănânci trei ousoare! – Ia ascultă, […]

11 Ene

Hristos coboară, dar, în același timp, urcă.

Epistola către Efeseni, a Sfântului Apostol Pavel, cuprinde câteva versete care par a spune lucruri contradictorii: Hristos coboară, dar, în același timp, urcă. Iată ce spune textul biblic: „Suindu-Se la înălţime, a robit robime şi a dat daruri oamenilor”. Iar aceea că „S-a suit” – ce înseamnă decât că S-a pogorât în părţile cele mai […]

11 Ene

Despre șarpele din bucătărie

Când am venit la mănăstire (în anul mântuirii 1909) părinţii povesteau cu bucurie, dar şi cu admiraţie, despre monahul Isaac care, atunci când, vreme de doi ani, a avut ascultarea la brutărie, ţinea înăuntru un şarpe dintre cei pe care poporul îi numeşte “astrită”, iar în Sfântul Munte  “alafiată”. Avea o lungime de 1,5 metri […]

11 Ene

Omul dacă vrea, poate să facă rai sau iad pe pământ

– Părinte, vă rog să ne mai vorbiţi un pic despre Taina Căsătoriei. Care este legătura între cununia cu Hristos şi cununia între bărbat şi femeie? Cum le legăm în viaţa noastră duhovnicească? – Nu ştiu, cuvintele pe care le-ai exprimat nu-s chiar clare. Spune-mi încă o dată puţin mai clar întrebarea. – Cum să […]

10 Ene

Calea spre mântuire

Dacă nu striveşti păcatul prin pocăinţă sinceră, atunci prinzând cât de cât putere înăuntrul tău te va târî fără putinţă de scăpare în adâncul mării păcatului.   În loc să paralizezi de deznădejde, mai bine să îţi pregăteşti inima pentru nevoinţe ascetice, învăţând din căderea de faţă o lecţie de smerenie şi avertismentul de a […]

10 Ene

Despre preoție

Aceasta este puterea Cuvântului care pe preot îl face cuvios şi preţuit prin reînnoirea binecuvântării, deosebindu-l de restul comunităţii.   Aceasta este puterea Cuvântului care pe preot îl face cuvios şi preţuit prin reînnoirea binecuvântării, deosebindu-l de restul comunităţii. Căci ieri şi mai înainte vreme, fiind unul singur între mai mulţi, era arătat în chip […]

10 Ene

Priveşte precum copiii…

„Oricine priveşte la o femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui.” Dar cum poţi, trăind în societate, să nu priveşti la femei? De privit, priveşte, dar inima să ţi-o ţii în frâu. Priveşte precum copiii, care se uită la femei cu ochi curaţi, fără nici un fel de gânduri necuviincioase. Lupta duhovnicească […]

10 Ene

Bizantin

10 Ene

Totul este de la Dumnezeu!

Întăriți-vă întru încredinţarea că totul este de la Dumnezeu, chiar şi cele mai mici lucruri care ni se întâmplă, şi primiţi tot ce se abate asupra dumneavoastră ca şi cum ar veni chiar de la El.   Întăriți-vă întru încredinţarea că totul este de la Dumnezeu, chiar şi cele mai mici lucruri care ni se întâmplă, […]

10 Ene

În viață totul este milostivire

Înţelege, suflete credincios, că tot ceea ce ţi se întâmplă în viaţă este numai din mila lui Dumnezeu, chiar dacă lu­crurile ţi se par acoperite de o perdea de negură.   Un om credincios cădea adesea în deznădejde şi, prin aceasta, nesocotea voia lui Dumnezeu. Cineva l-a sfătuit să însemneze într-un caiet toate milostivirile primite de […]

10 Ene

Priviți la lumină, la Hristos!

În necaz, nu priviţi la ceea ce vi se întâmplă, ci la lumină, la Hristos! Să le vedeţi pe toate fără frământare, fără strâmtorare, fără apăsare. Nu este nevoie să vă străduiţi şi să vă forţaţi. Întreaga voastră strădanie să fie să priviţi spre lumină, să cuceriţi lumina.   Să întoarceţi orice necaz către cunoaşterea […]

10 Ene

Fotografia zilei

10 Ene

Dimineața, nu uitați de „micul dejun” sufletesc

Dimineaţa, când sufletul este neîntinat de impresii străine, rugându-vă să vă înţelepţească Dumnezeu, pătrundeţi cu luare-aminte în această tainiţă a judecăţilor dumnezeieşti şi vedeţi ce grăieşte Domnul Cel de-a pururi Viu prin acest cuvânt.   În fiecare zi se cade să citim câte un capitol din Evanghelie. Este o lecţie a Sfintei Biserici pentru copiii ei. […]

10 Ene

Vrei să fii cel dintâi? Fii sluga tuturor!

Creştinismul mulţumeşte pe deplin şi năzuinţa noastră de întâietate, dar cum? Prin mijloace cu totul potrivnice acelora care se întrebuinţează în lume. Vrei să fii cel dintâi? Fii sluga tuturor.   Creştinismul mulţumeşte pe deplin şi năzuinţa noastră de întâietate, dar cum? Prin mijloace cu totul potrivnice acelora care se întrebuinţează în lume. Vrei să […]

10 Ene

Slova zilei…

10 Ene

Tu, Doamne, ajută-mă!

Smulge-mă din mocirla fărădelegilor mele, ca să nu mă împotmolesc în ele pe veci; izbăveşte-mă din fălcile vrăjmaşului, care ca un leu răc­nind, caută să mă înghită.   Nimeni nu poate tămădui boala mea în afa­ra Celui care cunoaşte adâncul inimii. De câte ori nu am pus hotar şi am clădit ziduri între păcat şi […]

08 Ene

Boboteaza, 6 ianuarie 1967

Maestrul muzicii bizantine Thrasyvoulos Stanitsa (înregistrare din 1967)

07 Ene

Bizantin

07 Ene

“Nimica sunt, nimica pot, nimica am”

Un bătrân s-a rugat Bunului Dumnezeu întrebând ce fapte să mai facă, ca să se mântuiască. Şi i s-a arătat îngerul şi i-a zis: “Aşa să te mântuieşti, dacă cugeţi astea: nimica sunt, nimica pot, nimica am”. Şi aceste cuvinte, tot un cuvânt sunt: smerenia Până la urmă, tot smerenia este vârful tuturor virtuţilor. Dacă […]

07 Ene

Despre credință și mântuire

Din ispitele mari am primit har mare, am simțit harul, l-am atins. De aceea trebuie să avem răbdare și să îndurăm cu nădejde ispitele.   * Ispitele sunt ca furtunile de pe mare; în vremea furtunii lemnele și murdăriile din mare sunt aruncate afară; marea se curățește și devine liniștită. Prin ispite se face curățirea, […]

07 Ene

Maica Domnului, mama noastră

Şi noi suntem îndatoraţi cumva să ne gândim la inima de mamă şi să avem inimă de mamă, dar până s-o avem, sigur are Maica Domnului faţă de noi, inimă de mamă.   O mătuşă de-a mea, Dumnezeu s-o odihnească, era îndemnată de oameni de altă credinţă să treacă la credinţa lor. Şi le-a spus […]

07 Ene

Preasfânta Născătoare la Vatopedu

O arătare recentă a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu la Mănăstirea Vatopedu traducere şi adaptare: Pr. Andrei Atudori sursa: http://www.johnsanidopoulos.com/ A aşteptat cu răbdare, dar timpul a trecut şi călugărul nu și-a făcut apariția pentru a-l duce la duhovnic. În jurul orei 04.20, s-a întors şi a văzut o maică, în strana ce în prealabil fusese […]