Archive for mayo, 2014

30 May

Inocența copilăriei

30 May

ΠΟΝΤΟΣ CONCERT(2013)

30 May

Η ΡΩΜΑΝΙΑ ΕΠΑΡΘΕΝ

Αυτές τις μέρες διάβαζα δημοτικά τραγούδια για τ’ άθλα των κλεφτών και τους πολέμους Πράγματα συμπαθητικά, δικά μας, γραικικά. Διάβασα και τα πένθιμα για το χαμό της πόλης. Πήραν την πόλιν, πήραν την, πήραν τη Σαλονίκη. Και τη φωνή που εκεί που οι δυο εψέλναν ζερβά ο βασιλιάς και δεξιά ο Πατριάρχης ακούστηκε κι είπε […]

30 May

Înțelepciunea cuvântului

30 May

Lista păcatelor mântuitoare

30 May

Constantinople

30 May

Fotografia zilei

29 May

Nu trebuie să dai drumul la sfoara care te leagă de cer!

Cum putem evita rutina din viaţa nostră, care ne cuprinde pe nesimţite? Deci, trebuie să fim permanent preocupaţi de mântuirea noastră. Acesta este scopul principal, de neschimbat, de neuitat: mântuirea! Şi, de aceea, trebuie să fugim de obiceiuri şi de rutină. Totul în viaţă trebuie să plece din această fiinţă a vieţii noastre: inima. Este […]

28 May

Teologie patristică

Mistica bizantină Nu ne este cu putinţă să ne oprim asupra tuturor reprezentanţilor misticii bizantine de după Symeon, asupra cuvântului înflăcărat al lui Nichita Stithatul, ucenicul lui Symeon (importante opere mistice ale acestuia sunt încă needitate) sau asupra lui Kállyst Katafygiotul (veacul al XII-lea). Kállyst a fost preocupat îndeosebi de subiectul îndumnezeirii, pe care la […]

28 May

Înălțarea Domnului

În joia de după Duminica Orbului se plinesc patruzeci de zile de la Paşti. Din această zi încetăm să mai cântăm Hristos a-nviat! şi să rostim rugăciunea Învierea lui Hristos văzând şi începem să spunem din nou în rugăciunile noastre Tatăl nostru. În această zi sărbătorim Înălţarea Domnului nostru la ceruri. Vreme de patruzeci de zile după Învierea Sa, Iisus S-a arătat şi a vorbit […]

28 May

Înțelepciunea zilei

27 May

Fotografia zilei

26 May

Mărturie athonită

Muzica bizantină vindecă deprimarea Cuviosul Porfirie Capsocalivitul   Muzica bizantină îl sfințește pe om fără jertfă. Un mijloc însemnat de vindecare a sufletului chinuit al omului căzut, al celui pătimaș, este cu adevărat muzica bizantină. De aceea înțeleptul doctor al sufletului, Cuviosul Porfirie, spune: „Muzica bizantină este foarte folositoare de suflet. Nu trebuie să existe nici un creștin […]

26 May

Rasa și barba

Rasofor Fotografie de Prokopios Ierodiaconul, Karyés, începutul sec. XX. Multe s-au scris despre rasele şi bărbile clericilor. Cea mai mare parte a celor care nu le suferă sunt cei ce vor să se arate spirite moderne şi libere. Toţi aceştia sunt oameni “practici” , care judecă religia după mintea lor practică şi prozaică, ori religia […]

24 May

Decalogul succesului unui bucătar

1. Roagă-te pentru reuşita a ceea ce faci. Înainte de a începe să gătească, monahii îşi fac cruce şi rostesc o mică rugăciune pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze lucrul lor. Alege, apoi, cu multă atenţie, ingredientele. De preferinţă, să fie naturale, curate si proaspete. 2. Dă o importanţă şi o atenţie deosebită focului, învaţă să-l întrebuinţezi, căci fără acesta […]

21 May

Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena

 

20 May

In memoriam: Lycourgos Anghelopuolos

Protopsaltul şi profesorul Lykourgos Anghelopoulos   Ieri seară, Luni, 18 Mai 2014, pe la orele 22, după îndelungata suferinţă a unui cancer necruţător, protopsaltul şi profesorul Lykourgos Anghelopoulos a fost mutat la cele veşnice, lîngă Sfinţii pe care atîta i-a iubit. În ultimul an de zile Lykourgos a purtat cu vitejie acest cancer care l-a măcinat şi […]

19 May

30 Years of the Greek Byzantine Choir

19 May

Lykourgos Anghelopoulos a trecut la Domnul

A adormit Lykourgos Anghelopoulos Duminică, 18 mai, Protopsaltul Lykourgos Anghelopoulos, conducătorul Corului Bizantin Grec, a adormit întru Domnul. Lykourgos Anghelopoulos s-a născut la Pirgos Ileias în 1941. A studiat dreptul la Universitatea din Atena și muzica bizantină cu Simon Karas. Vreme îndelungată (1982-2014) fost protopsaltul bisericii „Sfânta Irina” (cea dintâi catedrală din Atena). A fost […]

18 May

Samarineanca – Sfânta Muceniță Fotini

Sfânta Muceniță Fotiní (Samarineanca) Sfânta Muceniță Fotiní (Samarineanca) – frescă din biserica Sf. Nicolae Orfanos, Tesalonic, sec XIV Sfânta Mare Muceniță Fotini era de fel din Samaria, cetatea Sihar. Primele informații despre Sfânta Fotiní le găsim în al patrulea capitol din Evanghelia după Ioan (4, 38). În fiecare după-amiază mergea în afara orașului, la fântâna […]

17 May

Un loc în România

17 May

Noi canonizări în Biserica Ortodoxă

Părinții Paisie, Iacov Tsalikis, Amfilohie, Efrem de la Katounakia și Sofronie de la Essex vor fi curând înscriși în dipticele Bisericii.   Părinții Porfirie, Paisie și Efrem de la Muntele Athos Părinții Paisie, Iacov Tsalikis, Amfilohie, Efrem de la Katounakia și Sofronie de la Essex vor fi curând înscriși în dipticele Bisericii. Acest lucru se află […]

14 May

Cuviosul Paisie Aghioritul

Musca şi albina Dacă vei întreba o muscă: „Sunt flori în locul acesta?”, ea îţi va spune: „Nu ştiu. Ci ştiu numai că acolo jos, în groapă, sunt cutii de conserve, gunoaie, necurăţii”, şi îţi va înşira toate murdăriile pe care a stat. Dar dacă vei întreba o albină: „Ai văzut vreo necurăţie în locul […]

13 May

Fotografia zilei – Girona, Temps de Flors

11 May

Fotografia zilei

11 May

Vindecarea paraliticului

Ev. Ioan 5, 1-15. În vremea aceea, fiind sărbătoare, s-a suit Iisus în Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care se numea pe evreieşte Vitezda şi care avea cinci pridvoare. În aceste pridvoare zăceau mulţime multă de bolnavi: orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora […]

11 May

Biblia pentru copii

Vindecarea paraliticului   Este mijlocul primăverii. Iisus, după ce a străbătut cetăţile Iudeii, S‑a întors la Ierusalim. În apropierea uneia dintre porţile cetăţii se găseşte o scăldătoare mare care se numeşte Vitezda. Din când în când apa scăldătorii se tulbură şi toţi cred că un Înger al Domnului coboară şi o loveşte cu aripile sale. […]

11 May

Părinţi aghioriţi

Bătrânul Dionisie, duhovnicul de la Colciu – 11 mai 11 May 2014 La Chilia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe de la Schitul Colciu, care aparține de Sfânta Mare Mănăstire a Vatopedului, a înflorit una dintre cele mai înmiresmate flori ale grădinii aghioritice, preacuviosul părinte ieroschimonah și duhovnic Dionisie Ignat (1909-2004). M-am învrednicit să-l cunosc și să […]

10 May

Muzica bizantină

Caracterul muzicii psaltice Muzica bizantină, ca muzică liturgică, constituie veşmântul melodic al imnografiei. Datorită acestui fapt, scopul ei principal nu este desfătarea auzului, ci înţelegerea pe deplin a imnurilor care se cântă și trăirea profundă şi participarea la viaţa liturgică. Subliniem faptul că rolul artistic al muzicii în cult nu este negat cu totul, însă funcţia principală a […]

09 May

Ortodoxia – Vulturul bicefal

08 May

Σήμερα ανακοινώνεται η Αγιοκατάταξη του Γέροντα Παΐσιου;

Κατά την τελευταία συνεδρίαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου η οποία συνήλθε υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, εκτός άλλων, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αποφασίστηκε η Αγιοποίηση του Γέροντα Παϊσίου και η κατάταξή του στο Αγιολόγιο της Ανατολικής Ορθοδόξου εκκλησίας. Η πρόταση προς Αγιοποίηση του Γέροντα Παϊσίου, μαζί με αυτή του Γέροντα […]

07 May

Girona – Temps de Flors, 2014

05 May

Icoana zilei, Sf.Mare Mucenic Efrem cel Nou

Programul liturgic pentru ziua de 5 mai – 10.00h, Sf. Liturghie

05 May

Sfântul Efrem de la Nea Makri – 5 mai

Sfântul Efrem, după botez Konstantínos Mόrfis, s-a născut la 14 septembrie 1384, în orașul Tríkala, într-o localitate idilică, aproape de râul Lithéos. Rămânând orfan de tată la o vârstă fragedă, a crescut dimpreună cu ceilalți șapte frați ai săi, doar prin grija lui Dumnezeu și a mamei lor evlavioase. La vârsta de 14 ani, dorind […]

03 May

Ce anume face raiul, rai și iadul, iad?

În învăţătura tipic neortodoxă, iadul este un loc creat de Dumnezeu unde cei răi sunt surghiuniţi pentru a fi chinuiţi pentru veşnicie. Cei osândiţi sunt despărţiţi spaţial de Dumnezeu, de Împărăţia Sa, de poporul Său şi de iubirea Sa. Dar în concepţia creştin-ortodoxă, atât raiul cât şi iadul nu sunt spaţiale, ci relaţionale. Prin urmare, […]

02 May

Byzantine music

02 May

Temps de Flors, Girona 2014

01 May

Hristos în mijlocul nostru!