Archive for febrero, 2012

29 Feb

Plânsul de miercuri seară

Cele șapte plânsuri ale Sfântului Efrem Sirul Plânsul de miercuri seară Dorul de-a grăi către Tine, Doamne, mă sileşte să-Ţi vorbesc, dar nevrednicia şi păcătoşenia mea îmi poruncesc să tac. Durerile şi necazurile vieţii mă îndeamnă să cuvântez, dar fărădelegile trecutului îmi spun să fiu mort. Sufletul meu geme din adâncuri şi ochii mei lacrimi […]

29 Feb

Să ne rugăm împreună

ZIUA A TREIA A POSTULUI MARE  (rugăciuni din Triod) SEDELNELE TRIODULUI Cel ce ai dat tuturor nepătimire cu patimile Tale, Iubitorule de oameni, omorând patimile trupului meu cu Crucea Ta, învredniceşte-mă a vedea dumnezeiasca patimă, prin Post, plăcând slavei Tale; ca să iau din destul mare milă. Fecioara şi Maica Ta, Hristoase, văzându-Te mort întins […]

29 Feb

Actualitate Ortodoxă

O Biblie scrisă cu litere de aur acum 1500 de ani a fost descoperită în Turcia, în arhiva Palatului de Justiţie   Biblia este scrisă în limba siriacă. Experţii de la Muzeul de Etnografie din Ankara, capitala Turciei, au declarat că va fi lansată o cercetare extinsă pentru a determina vârsta exactă a manuscrisului. Se […]

28 Feb

Icoana zilei…

28 Feb

Plânsul de marţi seară

CELE ŞAPTE PLÂNSURI ALE SFÂNTULUI EFREM SIRUL PLÂNSUL DE MARŢI SEARA Vai mie, în ce fel de deznădăjduire stau, în ce fel de ruşine zac ! Nu este omul cel dinlăuntru, precum este cel văzut. Căci măcar că vorbesc despre sfinţenie, cugetarea urâtelor patimi este în mine ziua şi noaptea. Şi măcar că ridic în […]

28 Feb

Înțelepciunea Sfinților Părinți

Sfântul Ioan Scărarul despre post Postul este o silire a firii şi o tăiere împrejur a dulceţii gâtlejului, curmarea aprinderii, alungarea gândurilor rele şi eliberarea de visări, curăţia rugăciunii, luminătorul sufletului, paza minţii, înmuierea învârtoşării, uşa străpungerii inimii, suspinul smerit, încetarea multei vorbiri, începutul liniştirii, străjerul ascultării, uşurarea somnului, sănătatea trupului, pricinuitorul nepătimirii, iertarea păcatelor, […]

28 Feb

Atitudine Ortodoxă !

Interviu cu Mitropolitul Nicolae de Messoghia:  SUNTEM CONDUȘI CĂTRE O CATASTROFĂ NAȚIONALĂ CEL MAI RĂU E CĂ NU APAR SEMNE CĂ NE-AM TREZI!   “În loc să ne hrănim de la sânul Bisericii, noi o mușcăm” Unul dintre cei mai activi mitropoliți ai Bisericii Greciei, Mitropolitul Messoghiei, kir Nikolaos (care a studiat la Harvard si MIT, […]

27 Feb

“Fericit omul care care are inima frântă şi smerită”

Scrisoarea lui Gheronda Efrem către obştea Metocului Sf. Nicolae   Închisoarea Korydallós 4.2.2012 Pentru P. Nífon, Metocul Sf. Nicolae Iubiţii mei fraţi, bucuraţi-vă în Domnul. Din legăturile închisorii vă binecuvântez şi cu smerenie vă mulţumesc pentru rugăciunile voastre. Mulţumesc şi dau slavă lui Hristos al nostru care a îngăduit, pentru multele mele păcate, să gust chiar […]

26 Feb

Luni începe Postul Mare…Veți posti?

26 Feb

Mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească…

26 Feb

Plânsul de luni seara

CELE ŞAPTE PLÂNSURI ALE SFÂNTULUI EFREM SIRUL Rugăciuni pe care le rostesc cei ce vor să-şi schimbe voia lor cea plecată către patimi şi dezmierdări PLÂNSUL DE LUNI SEARĂ  Primeşte rugăciunea gurii mele celei întinate şi necurate, Stăpâne al tuturor, iubitorule de oameni, Iisuse Hristoase; şi să nu te îngreţoşezi de mine ca de unul […]

26 Feb

Cuvântul Ierarhului

Înaltpreasfințitul Teofan – Gânduri la început de Post    “Postul în care intrăm s-ar cuveni să fie pentru noi o conştientizare a plânsului lui Adam şi al Evei atunci s-au lipsit de frumuseţea raiului, pentru ca, trăind durerea îndepărtării de Dumnezeu, să dorim a ne întoarce, asemenea fiului risipitor, în casa Tatălui nostru. Duminica Izgonirii lui Adam […]

26 Feb

File de Filocalie…

De ce se înfricoşează diavolul de smerenie „Mândria n-are fermitate în afirmarea de sine a omului.” „Smerenia înfricoşează pe diavol pentru tăria ei întemeiată pe adevărul în privinţa raportului între micimea noastră şi mărimea copleşitoare a lui Dumnezeu. Dimpotrivă, mândria n-are fermitate în afirmarea de sine a omului, pentru că nu se bazează pe o […]

26 Feb

“Să investim în Dumnezeu!”

DUMINICA IERTĂRII – ÎNCEPUTUL POSTULUI MARE  Părintele Coman despre sensul și riscurile postului și iertarii:  “SĂ INVESTIM ÎN DUMNEZEU!”   Evanghelia din duminica lăsatului sec de brânză: Că de veţi ierta oamenilor greşelile lor, ierta-va si vouă Tatăl vostru Cel ceresc; Iar de nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va […]

23 Feb

Fotografia serii…

23 Feb

Moartea este de la Dumnezeu?

PĂCATUL “ORIGINAR” sau CĂDEREA LUI ADAM DIN RAI. Pr. James Bernstein despre înțelegerea ei ortodoxă versus rătăcirile catolice și protestante   Moartea este de la Dumnezeu? “Dintotdeauna am preţuit în mod deosebit prima carte a Bibliei, Facerea. Aceasta se datora faptului că printre unii evrei, modul de a învăţa cum să vorbească ebraica este de a începe cu […]

23 Feb

Teologia patristică și erezie post-patristică

IMPORTANŢA PĂRINŢILOR BISERICII ŞI APOSTAŢII EI PATROMAHI          –  Rezumat al omiliei Protopresbiterului Profesor emerit, Theodoros Zisis la Conferinţa Sfintei Mitropolii de Pireu pe tema  „Teologie patristică şi erezie post-patristică” –           Biserica, potrivit conştiinţei ei diacronice, din epoca apostolică până astăzi, îi respectă şi îi cinsteşte pe Sfinţii Părinţi şi Dascăli, […]

23 Feb

Sfântul zilei – Sf.Mucenic Policarp

    SFÂNTUL MUCENIC POLICARP, Episcopul Smirnei,  marele bărbat apostolic botezat de Sfântul Apostol Ioan

22 Feb

Criterii ale teologhisirii ortodoxe

PROFESOR DIMITRIOS TSELENGHIDIS: Pireu, 15-2-2012 TEOLOGIE ,,POST-PATRISTICĂ” SAU ,,NEO-VARLAAMITĂ”? IGNORAREA SAU NEGAREA SFINŢENIEI? CRITERII ALE TEOLOGHISIRII ORTODOXE ŞI FĂRĂ RĂTĂCIRE Subtitlu: Aroganţa şi devierea teologică a teologilor prezumtiv,,post-patristici” (I parte)         Ca să evităm orice eventuală confuzie terminologică, vom trece chiar de la început direct la indispensabila elucidare a termenului nou în  domeniu şi anume […]

22 Feb

Despre Post, Rugăciune și Priveghere

Fragment din “Sfântul Grigorie Palama Aghioritul” Autor, Hierotheos, Mitropolit de Nafpaktos 1.POSTUL Sfântul Vasile cel Mare, vorbind despre post şi, desigur, des­pre valoarea sa, spune că postul este "mai vechi decât legea", deoarece el exista în Rai şi chiar înainte ca Dumnezeu să ne fi dat Legile Vechiului Testament. Porunca lui Dumnezeu de a nu […]

21 Feb

CAMPANIE UMANITARĂ!

“SOLIDARI ÎN FAȚA URGIEI ALBE”   Campanie umanitară organizată în parohia noastră,  pentru ajutorarea românilor din județele Buzău, Vrancea și Ialomița, sinistrați din cauza situației extrem de grele provocată de căderile masive de zăpadă în ultimele zile în țară!   Campania constă în colectare de alimente neperisabile(conserve, zahăr, făină, ulei, orez, fasole,paste, etc.), haine, pături, […]

21 Feb

ATITUDINE ORTODOXĂ

    MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU: “Sioniștii gătesc drumul pentru venirea lui Antihrist"   Pentru emisiunea televizată ,,Makelaio” şi jurnalistului Stefanos Hios a vorbit  ÎPS Serafim, Mitropolit de Pireu. Jurnalistul Stefanos Hios către invitaţii săi în emisiunea „Makelio” (canalul TV Kontra): În Pireu există un cleric rasofor care face şi politică. Este Mitropolitul de Pireu […]

21 Feb

Crizele judecă oamenii

Arhiepiscopul Ieronim : “Nu cumva această criză ne este spre judecată?” Crizele judecă oamenii. Ne pun față în față cu responsabilitățile noastre, ne dezvăluie “rezervele” care se află în adâncul nostru, dincolo de aparențe, ne dezgolesc de orice pretenții și justificări, ne arată calitatea de creatori ai prezentului și ai viitorului. Nu face excepție nici actuala […]

20 Feb

TÂLCUIRI LA APOCALIPSĂ

Arhim. Evsevios Vittis: TÂLCUIRI LA APOCALIPSĂ (III) Omilia a patruzeci şi şaptea Apocalipsa (19, 11-21) Condamnarea fiarei şi a profetului mincinos şi nimicirea armatei lor de câtre Mesia – Hristos («lupta lui Mesia») (19,11-21). Mesia – Hristos apare cu armata Sa în vederea luptei decisive (19,11-16). Un înger vesteşte nimicirea armatei potrivnice lui Dumnezeu (19,17-18). […]

18 Feb

Colecția bizantină – Înfricoșătoarea Judecată

18 Feb

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți

Predică la Duminica Înfricoşatei Judecăţi de Sf. Nicolae Velimirovici Ev. Matei 25:31-46 Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. Şi […]

18 Feb

Cuvântul Ierarhului – “MIEL sau fiară?”

IPS Hierotheos Vlachos: TÂLCUIRI LA APOCALIPSĂ. Omenirea între MIEL și FIARĂ   Cu adevărat, toată istoria omenească, mai ales în punctul în care a ajuns ea astăzi, se găsește în fața acestei dileme, pentru că, de o parte, vor fi oamenii Mielului și de cealaltă parte, oamenii fiarei Apocalipsei… Evenimentele care se petrec astăzi ridică această problemă mai […]

18 Feb

“Duceți Duhul mai departe!”

VALERIU GAFENCU, SFÂNTUL ÎNCHISORILOR 60 de ani de la nașterea în Împărăția cerurilor    “E vremea pocăinței! Oamenii ne-au părăsit…” Astăzi, 18 februarie, la 60 de ani de la mutarea sa la Domnul, este sărbătoare în inimile tuturor celor care-l cinstesc pe Valeriu Gafencu așa cum se cuvine, adică așa cum este el în adevăr: ca sfântul exponențial al […]

17 Feb

Înțelepciunea Sfinților Părinți

Moșii de iarnă, ziua celor adormiți întru Domnul Astăzi facem pomenirea morţilor. O, Doamne, câţi vii sânt printre cei morţi, şi câţi morţi sânt printre cei vii! Tu singur ştii, numeri, socoteşti. Iartă tot, şi mântuieşte pe toţi. Mila Ta, Doamne, să covârşească toate păcatele şi ruşinile noastre. O, ce este omul? Spicul ierbii, precum a spus Ióv, pe care […]

17 Feb

Actualitate Ortodoxă

ARHIMANDRITUL ATANASIE ANASTASIOU  SALUTĂ  CONFERINŢA  „TEOLOGIE PATRISTICĂ ŞI EREZIE POSTPATRISTICĂ”, CE A AVUT LOC LA PIREU PE 15 FEBRUARIE              Arhimandritul Atanasie, proigumen al Marii Mănăstirii al Marelui Meteor, Sfintele Meteore. Sfânta Mitropolie Pireu, Stadionul Păcii şi Prieteniei, 15-2-2012           Înalt Preasfinţiţilor, cinstiţi părinţi, erudiţilor domni profesori, respectabil prezidiu, iubiţi […]

17 Feb

Imaginea zilei…România sub nămeți…

16 Feb

Conferința de la Pireu în imagini

Conferința ,,Teologia patristică şi erezia post-patristică”  Plină până la refuz a fost sala de pe Stadionul Păcii şi Prieteniei – Pireu, unde  s-a desfasurat Conferinţa organizată de Sfânta Mitropolie a Pireului cu tema: ,,Teologia patristică şi erezia postpatristică”. Au fost prezenţi la Conferinţă ÎPS Damian, Arhiepiscopul Muntelui Sinai, Mitropolitul Pavlos de Glifada, Mitropolitul Ierotei de […]

16 Feb

Actualitate ortodoxă

  Obștea Mănăstirii Vatopedi: menținerea arestării preventive a Starețului Efrem, NEDREAPTĂ ȘI EXAGERATĂ Obștea este alături de Gheronda în această încercare a crucii până se va face dreptate în final… Obștea Sfintei și Marii Mănăstiri Vatopedi își exprimă durerea adâncă față de respingerea cererii depuse, de eliberare a Starețului Efrem. Considerăm nedreaptă și exagerată continuarea […]

16 Feb

Icoana zilei…

Sf.Mucenic Pamfilie și Sf.Flavian, patriarhul Constantinopolului

16 Feb

“Ce auzi la Liturghie să-ți treacă prin inimă!”

PĂRINTELE GAVRIIL BURZO (Măn. Breaza) – Amintiri din vremurile de martiraj al temnițelor comuniste.  “Pe oameni îi poți minți, poți să le spui verzi și uscate, dar pe Dumnezeu, nu!”   “La 19 ani am fost arestat. Cu bunicul și cu fătu (cantorul, n.red.) din sat. Vina noastră a fost una singură, ne-am încăpățânat să […]

15 Feb

În direct de la Pireu!

ACUM, ÎN DIRECT: “TEOLOGIE PATRISTICĂ ŞI EREZIE POSTPATRISTICĂ”  CONFERINŢĂ CU PROBLEMATICĂ TEOLOGICĂ,  ORGANIZATĂ DE SFÂNTA MITROPOLIE DE PIREU.          http://www.pewebtv.com/Contents.aspx?CatId=7

15 Feb

Icoana zilei…

Sfântul Prooroc Daniil și cei trei Tineri Anania, Azaria și Misail (Mănăstirea Vatopedi, Sf.Munte Athos – Frescă)

15 Feb

INIMA ÎNDURERATĂ

În contextul pregătirii pentru traversarea ultimei perioade a Postului celui Mare și a apropierii Patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos,[…]reproducem și noi un fragment dintr-o carte de excepție tocmai despre tinerii de astăzi și cultura nihilistă. Cartea este intitulată Tinerii vremurilor de pe urmă – ultima și adevărata răzvrătire și îi are ca autori pe John Marler și Andrew […]

15 Feb

“Dacă te avem pe Tine, Doamne, nimic n-am pierdut”.

“Dacă te avem pe Tine, Doamne, nimic n-am pierdut”. RUGĂCIUNEA SFÂNTULUI GHENADIE LA CĂDEREA CONSTANTINOPOLULUI   Cutremur, jafuri, război, necaz, strâmtorare: iată “coordonatele” vieții micii comunități care supraviețuise căderii Constantinopolului. Strâmtorări care ne bântuie și pe noi, astăzi. Cu atât mai mult, așadar, avem nevoie de pilda de rugăciune a pocăinței, cum este rugăciunea Sfântului Ghenadie, […]

15 Feb

UPDATE-Consecințele iernii foarte grele în țară!!!

URGIA albă se mută în vestul României. Sute de localităţi sunt IZOLATE. Vremea rea a UCIS 86 de români   86 de oameni au murit în România din cauza viscolului. Şapte persoane şi-au pierdut viaţa doar în ultimele 24 de ore. Iar veştile proaste continuă. Ninsorile şi viscolul se mută în centrul şi vestul ţării. […]

15 Feb

Adevăr, dezinformare sau capcanele politicului?

Premierul Mihai-Răzvan Ungureanu a ordonat SCOATEREA ICOANELOR din birourile guvernului? PRIMUL-MINISTRU DEZMINTE Care o fi adevărul, care ar fi strategia?   Ungureanu depunând jurământul cu mâna pe Biblie…   Antena3: Fără icoane în Guvern. Premierul a ordonat scoaterea tablourilor din birouri Mihai Răzvan Ungureanu face curăţenie în birourile Palatului Victoria. Premierul le-a cerut subordonaţilor săi ca toate […]

14 Feb

Eveniment ortodox la Pireu, Grecia

CONFERINŢĂ CU  PROBLEMATICĂ TEOLOGICĂ, ORGANIZATĂ DE SFÂNTA MITROPOLIE DE PIREU           „Teologie patristică şi erezie postpatristică” este tema conferinţei cu problematizare teologică pe care o organizează Sfânta Mitropolie de Pireu.           Conferinţa va avea loc miercuri, 15 februarie, la orele 4:00 după amiază, pe Stadionul Păcii şi Prieteniei (Sala „Melina Mercury”), iar intrarea este liberă pentru toţi.           […]

14 Feb

Imaginile zilei…2012 Buzău, România

14 Feb

Rugăciune pentru potolirea stihiilor

Doamne, Dumnezeule, Cel ce de bunăvoia Ta ai adus toate dintru ne­ființă întru ființă, și cu puterea Ta păstrezi făptura, chivernisind lumea cu purta­rea Ta de grijă; Tu, Care din patru stihii ai așezat făptura și cu patru vremi ai încununat cur­gerea anului, fii bine­cuvântat! Că de Tine se cutremură toate puterile îngerești, pe Tine Te laudă […]

14 Feb

Biserica îi ajută pe sinistraţi

Preoţii de parohie participă la deszăpezire în Buzău şi Vrancea Judeţele Buzău şi Vrancea sunt cele mai afectate de viscol şi căderile masive de zăpadă, multe localităţi fiind izolate din cauza nămeţilor. În multe din aceste parohii, preoţii satului, ajutaţi de săteni, s-au organizat şi au deszăpezit casele oamenilor, în special ale bătrânilor neputincioşi, şi […]

14 Feb

ROMÂNIA DEVASTATĂ DE NINSORI

STARE DE ALERTĂ în trei localități din Buzău. România, devastată de ninsori România se confruntă din nou cu un val de ninsori. Oltenia a scăpat de codul portocaliu în urmă cu 4 ore, dar judeţele din Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei au rămas sub avertizare cod portocaliu de ninsori abundente, valabilă până la ora 14:00. […]

14 Feb

Dispreț halucinant…la adresa unui popor întreg

Mircea Toader (lider PDL) – DECLARAȚIE FASCISTOIDĂ:    Românii au murit DE BEȚI CE ERAU! … nicidecum din cauza zăpezilor și a autorităților CENTRALE! Liderul deputaţilor PDL a declarat luni, la Realitatea TV, că majoritatea românilor care au murit în ultimele zile din cauza gerului au păţit-o deoarece “au băut şi au adormit acolo”.  Liderul PDL […]

14 Feb

De ce ne place atât de mult “Saint Valentines”?

    “Sărbătorile traditionale sunt zâmbetul unui popor. E destul să nimeresti la una din ele ca să afli, fără cuvinte, o istorie de secole, uneori de milenii. La noi, la români, una din aceste sărbători a devenit “Saint Valentines”. Această sărbătoare, fără îndoială, are în ea o putere uluitoare. Desi românii au aflat de existenta […]

14 Feb

ACTUALITATE ORTODOXĂ

Ajutor ortodox pentru bisericile din Kosovo şi Metohia Mănăstirea Decani din Kosovo În sâmbăta dinaintea Sărbătorii Neomartirilor şi Mărturisitorilor din Rusia, Arhimandritul Tihon, stareţul Mănăstirii Sretensky a vorbit despre suferinţa creştinilor ortodocşi din Kosovo şi Metohia. În incinta mănăstirii se află Facultatea de Teologie din capitala Rusiei. La sfârşitul lui noiembrie 2011, Arhimandritul Sava, Stareţul […]

14 Feb

Icoana zilei…