Archive for febrero, 2011

28 Feb

SF.TREIME (icoană zugrăvită de Sf Andrei Rubliov)

28 Feb

FILE DE FILOCALIE – RETRAGEREA(I)

  Retragerea ¡        Şi cel legat de grijile şi preocupările vieţii ca şi cu un lanţ poate să umble, dar mai greu căci şi osândiţii care au picioarele încătuşate nu rareori umblă însă se împiedică mereu şi din această pricină îşi produc răni. Un om necăsătorit însă legat de către grijile lumeşti este asemănător celui ce […]

28 Feb

FILE DE FILOCALIE – SLAVA DEŞARTĂ

  SLAVA DEŞARTĂ  ˇ         Dintre gânduri singur cel al slavei deşarte lucrează cu multe mijloace. El cuprinde aproape toată lumea şi deschide uşile tuturor dracilor, făcându-se ca un fel de trădător viclean al cetăţii. De aceea el umileşte foarte tare mintea pustnicului, umplând-o cu multe vorbe şi lucruri şi întinându-i rugăciunile, prin care acesta se străduieşte […]

28 Feb

ADAME UNDE EŞTI? – Editura bizantină

  Pocăinţa nu înseamnă doar mărturisirea păcatelor de două, trei, cinci sau de o sută de ori. Ea este ca un râu înlătuntrul sufletului, care ia cu el toate. Ar fi bine ca omul să se spovedească şi în fiecare zi. Să ne vedem păcatele pe care le-am făcut şi pe care le ascundeam. Să […]

28 Feb

EDITURA BIZANTINĂ – scurtă prezentare

EDITURA BIZANTINĂ Director: Garoafa COMAN Adresa: Str. Sf. Voievozi, nr. 2, ap. 2, sector 1, Bucureşti, România Tel.: 021 310 86 07, Fax: 021 310 86 07 E-mail: edbizantina@yahoo.com Web: www.editurabizantina.ro Editura Bizantină este o editură privată, fondată în anul 1994. Este una dintre cele mai cunoscute edituri de carte religioasă din România. A publicat […]

27 Feb

Ortodoxia în imagini

27 Feb

DUMINICA ÎNFRICOŞĂTOAREI JUDECĂŢI

MITROPOLITUL AUGUSTIN DE FLORINA: PREDICĂ LA DUMINICA ÎNFRICOŞĂTOAREI JUDECĂŢI CE ESTE IADUL? „Duceţi-vă de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care este pregătit diavolului şi îngerilor lui” (Matei 25, 41)[…] Când va veni acea zi din urmă, se va face despărţire! Precum ciobanul în fiecare seară, când îşi întoarce turma, – am văzut lucrul ăsta […]

26 Feb

Orthodox Mission of Madagascar

26 Feb

Madagascar Hellenic Orthodox Church

25 Feb

Sf. Ignatie Brianceaninov – Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi

  Ev. Matei 25:31-46 Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele […]

25 Feb

“FRATELE MEU ESTE VIAŢA MEA”

“La masă, de lăsata secului, vine vorba de un călugăr, coleg de-al lor, rău bolnav, care se află – după cîte înţeleg – singur într-un loc îndepărtat. Stareţul întreabă dacă s-a dus să-l vadă şi să-l ajute cel căruia i se ceruse s-o facă. Nu numai că nu s-a dus – a fost năpădit de treburi […]

25 Feb

“Fiecare cuvânt al rugăciunilor pentru cel răposat este ca un strop de apă dat unui om însetat”

“Cât de importantă este pomenirea celor răposaţi în cadrul Sfintei Liturghii se poate vedea din următoarea întâmplare: înainte de a fi acoperite moaştele Sfântului Teodosie din Cernigov (1869), ieromonahul (renumitul stareţ Alexei din pustia Goloseyevsky, din Lavra Kievului, răposat în 1916) care săvârşea reînveştmântarea moaştelor, fiind ostenit şi aţipind acolo, lângă moaşte, îl văzu înaintea lui […]

25 Feb

Interviu cu Arhim.Petroniu Tănase-Schitul Prodromu(Sf.Munte Athos)

25 Feb

Ne pleacă Bătrânii… Părintele PETRONIU TĂNASE A ADORMIT ÎN DOMNUL(22.februarie.2011)

  Fostul egumen al Schitului Românesc Prodromu de la Muntele Athos a plecat la Domnul în ziua de 22 februarie 2011. Monahii obştii româneşti îşi vor lua rămas bun de la părintele, când va fi înmormântat după tradiţia monahală athonită. Părintele Petroniu Tănase s-a născut în 1914 în comuna Farcaşa, în judetul Neamţ. S-a călugărit […]

21 Feb

A deserted Greek Byzantine (c 1400 AD) orthodox monastery

21 Feb

Emmanouel Panselinos, Protaton, Mount Athos-Frescoes of the 13th Century, from the Macedonian School of Painting

21 Feb

ATHOS-AGION OROS(1)

21 Feb

ATHOS-AGION OROS(2)

21 Feb

ATHOS-AGION OROS (3)

19 Feb

Sfântul Teofan Zăvorâtul

  "Cât de mângâietor este a şti că şi în vremea noastră se spun aceleaşi lucruri care se spuneau în vremea Apostolilor, nemijlocit după Apostoli, şi că, prin urmare, de-a lungul a optsprezece veacuri şi jumătate în Biserica lui Dumnezeu s-a auzit fără schimbare unul şi acelaşi cuvânt al adevărului! Dacă cu doi sau cu […]

19 Feb

Despre nebunie

  "Va veni vremea ca oamenii să înnebunească si când vor vedea pe cineva că nu înnebuneste se vor scula asupra lui, zicându-i că el este nebun, pentru că nu este asemenea lor." (avva Antonie – Patericul) Hristos ne-a interzis să numim pe cineva dintre oameni nebun. Pedeapsa pentru această simplă imprecație este chiar iadul. […]

19 Feb

Libertatea

Cuviosul Serafim Rose Libertatea a fost dată omului pentru a alege între adevăratul Dumnezeu şi el însuşi, între calea adevărată a îndumnezeirii, prin care sufletul se răstigneşte şi se smereşte în această viaţă, pentru a învia şi a fi slăvit în Dumnezeu şi veşnicie, şi falsa cale a auto-îndumnezeirii care promite slăvire în această viaţă, […]

18 Feb

Hesicasmo – Monte Athos

18 Feb

Museum of Ancient, Byzantine and Post Byzantine Musical Instruments(Santorini)

18 Feb

Museum of Ancient, Byzantine and Post Byzantine Musical Instruments(Thessaloniki)- The composer-musicologist Christodoulos Halaris

18 Feb

ΜΟΝΑΧΟΓΙΟΣ Ο ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ

18 Feb

59 de ani de la mutarea la ceruri a Sfântului Valeriu Gafencu

  TESTAMENTUL SFÂNTULUI MARTIR VALERIU, OMUL ÎN CARE VIA HRISTOS: Păziţi neschimbat Adevărul, dar să ocoliţi fanatismul! Duceţi Duhul mai departe! 18 februarie 59 de ani de la mutarea la ceruri a Sfântului Valeriu Gafencu   “Am tăria să mărturisesc că sunt un om fericit, întrucât am văzut un om în care via, gândea, zâmbea, trăia […]

17 Feb

Hilandar Monastery

17 Feb

Serbian Orthodox

15 Feb

Music of Ancient Greece – by Halaris

15 Feb

Byzantine Secular Music-The Nightingale Kratima

15 Feb

Byzantine Emperors. Theophilos (829-842)

15 Feb

Binecuvântările Învierii – slavonă

14 Feb

Nikodimos Kavarnos

14 Feb

Byzantine hymn – Βυζαντινος υμνος

14 Feb

GLORY TO ROMAN-BYZANTIUM from Constantine I to Constantine XI

14 Feb

Ultimul împărat bizantin – Constantin al XI-lea Paleologul

14 Feb

EDITURA BIZANTINĂ:”Taina suferinţei”

  TAINA SUFERINŢEI                                    (extras cules de preoteasa Camelia Solomon din cartea TAINA SUFERINŢEI, autor Arhim. Simeon Kraiopoulos, traducere de preot Victor Manolache,Editura Bizantină, Bucureşti, 2007,  pg.277-284) Cetatea a căzut Nu pentru loc a ales Domnul poporul, ci pentru popor a […]

14 Feb

EDITURA BIZANTINĂ : “Sufletul meu, temniţa mea”

    Ahim. Simeon Kraiopoulos                                       SUFLETUL MEU, TEMNIŢA MEA Sentimentul de inferioritate şi alte stări bolnăvicioase în taina mântuirii   CAPITOLUL I ABORDĂRI PSIHOLOGICE ALE VIEŢII DUHOVNICEŞTI Cum s-au aflat Sfinţii pe malul celălalt Pun început…!          […]

12 Feb

“ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ” Βασίλισσα της Άρτας (Απολυτίκιο)

12 Feb

Vecernia Mare pentru Sf. Teodora împărăteasa – Kerkyra(1)

12 Feb

Vecernia Mare pentru Sf.Teodora impărăteasa – Kerkyra (2)

12 Feb

Bizantin

12 Feb

Greece Ελλάδα

12 Feb

Greece 5000 years of civilization-Grecia 5000 de ani de civilizaţie

12 Feb

Meteora

11 Feb

Chipul Mântuitorului zugrăvit de Sf. Andrei Rubliov(1410)

11 Feb

Vedere duhovnicească

  VEDERE DUHOVNICEASCĂ Cuvântul al optsprezecelea (extras din cartea “Vedere duhovnicească”) Despre semnele duhovniceşti care se arată preotului vrednic şi curat, prin care acesta primeşte în sufletul lui o adevărată înştiintare că este după rânduială hirotonit (hirotonit mai întâi de Harul Sfântului Duh); şi că Dumnezeiasca lui Liturghie este primită în faţa Sfintei Treimi. Binecuvintează, părinte! […]

10 Feb

Galerie Bizantină – Școala rusească de icoană bizantină

10 Feb

Sf.Sfinţit Mucenic HARALAMBIE (10 februarie)

  Sfântul Haralambie a fost episcop în Cetatea Magneziei, din Asia Mică, Turcia de astăzi, în vremea împăratului Septimu Sever (193-211). Când Sfântul Haralambie a împlinit varsta de 113 ani a fost supus la diverse chinuri pentru că nu a lepădat credinţa în Hristos. Potrivit tradiţiei, în timpul torturilor, mâinile guvernatorului Lucian s-au lipit de […]